Pazartesi 9 Muharrem 1446 - 15 Temmuz 2024
Türkçe

İnsanların haccettiği gibi hacceden ve haccın üç türlü olduğunu bilmeyen kadın

109357

Yayınlama tarihi : 02-12-2010

Gösterimler : 5021

Soru

Haccın üç türlü olduğunu ve bunlardan birisine niyet edilmesi gerektiğini bilmeden beş defa hacceden, Terviye günü insanlarla beraber hareket edip onlar Arafat ve Müzdelife'ye gittiklerinde onlarla beraber giden, cemrelere taşları atan, fakat haccın üç türünden birisini tayin etmeden hacceden bir kadının yıllarca yapmış olduğu bu haccı sahih midir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Görünen odur ki bu kadının haccı sahihtir. Çünkü bu kadın şöyle diyordu:

-Ben, insanların ihrama girdikleri gibi ihrama girdim.

Falanca kimsenin ihrama girdiği gibi ihrama girdim demek, câizdir.

Nitekim Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- Vedâ haccında, Yemen'den Ebu Musa el-Eş'arî -Allah ondan râzı olsun- ile birliktegelen Ali b. Ebî Tâlib'e -Allah ondan râzı olsun- şöyle buyurmuştu:

"Sen neye telbiye getirerek ihrama girdin?

Bunun üzerine Ali b. Ebî Tâlib -Allah ondan râzı olsun- şöyle cevap verdi:

- Ben, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in telbiye getirip ihrama girdiği gibi telbiye getirip ihrama girdim.

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- buyurdu ki:

- Ama ben, kurbanımı yanımda getirdim.

Bundan dolayı Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- haccını Kıran olarak yaptı.

Ebu Musa el-Eş'arî -Allah ondan râzı olsun- ise şöyle demişti:

-Ben de Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in telbiye getirip ihrama girdiği gibi telbiye getirip ihrama girdim.

Fakat Ali b. Ebî Tâlib -Allah ondan râzı olsun- ve Ebu Musa el-Eş'arî -Allah ondan râzı olsun- beraberlerinde kurbanlarını getirmedikleri için Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- onlara ihramlarını umreye çevirmelerini emretmişti. Çünkü Temettu' haccı, Kıran haccından daha fazîletlidir.

Şüphesiz bu kadın, gördüğümüz kadarıyla insanların ihrama girdikleri gibi ihrama girmiş ve şöyle demiştir:

-Benim yolum, insanların yoludur. Ama yine de ister hac olsun, ister oruç olsun, ister sadaka olsun veyahut da başka bir ibâdet olsun, insanın bir ibâdeti edâ etmek istediği zaman onu edâ etmeden önce öğrenmesi gerekir. Yaptıktan sonra gelip:

- Bunun hükmü nedir? demesi, evlâ ve fazîletli olanın tersi bir davranıştır."

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi