Perşembe 14 Zilhicce 1445 - 20 Haziran 2024
Türkçe

Hristiyan Bir Doktora Dua Etmek

Soru

Ben bir kadın olarak kadın doktora gitmeyi tercih ederim. Ancak gerekli alanda en iyi doktor Hristiyan bir bayandır. Bu doktorla aramız iyidir ve aramızda sohbet oluyor. sohbet ettiğim kişilere sürekli; Allah sana ikram etsin, Allah seni aziz kılsın ve seni mübarek kılsın diye dua etmeye alıştım. Bu davranış doğru mu?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Zimmi (ehli kitap vs.) veya Müslümanlarla anlaşma içerisinde olan kafire dua etmek iki çeşittir:

Birincisi:

Ahiret ile ilgili yapılan dualar

Örnek: Cennete girmesine veya kendisine rahmet veya mağfiret edilmesine veya ateşten azat olmasına veya peygamberimiz Muhammed (s.a.)’in şefaatine nail olması vb. hususlarda dua etmek.

Bu tür dua ile dua edilmesi caiz değildir. Yüce Allah bunu şöyle yasaklamıştır:

“Cehennem ehli oldukları açıkça kendilerine belli olduktan sonra, -yakınları da olsalar- Allah’a ortak koşanlar için af dilemek ne Peygambere yaraşır, ne de mü’minlere.” (Tevbe 113)

Ebu Hureyre Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem göre şöyle dedi: “Annem için istiğfar etmek için Rabbimden izin aldım fakat izin verilmedi” ( Muslim 976)

Nevevi Şöyle dedi: Kafirin üzerinde namaz kılmak, ona mağfiret ile dua etmek Kur’an ve İcma ile haramdır. (el Mecmu 5/120)

Hidayet bulmasına dair dua etmek:

Bu tür dua ile dua etmek caiz olduğu gibi aşağıdaki deliller ışığında günahı ve sakıncası da yoktur.

1-Bu tür duanın haram olduğuna dair bir yasaklama gelmediği için caizdir. Çünkü asıl olan yasaklığını bildiren bir delil bulunmadığı müddetçe her şeyin mübah olmasıdır. 

2-Bir kafir net ve açık bir şekilde selam verdiğinde onun selamına cevap verilir ve selamı iade edilir. Selamın iade edilmesi ona selamet ve afiyet dilemektir. Ayrıca sünnette kafir bir kişiye rukye yapıldığı rivayet edilir. Şüphesiz rukye şifa duasıdır. Bu konu (6714) nolu sorunun cevabında verilmiştir.

3-Bu tür dualar kafirin gönlünü İslam’a ısındırır ve şeriat amaçları dahilinde büyük bir maslahat mevcuttur. Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem hasta ve kafir olan bir çocuğa hasta ziyareti yapmış ve Müslüman olmasını istemiş oda Müslüman olmuştur.

4-Seleften bu tür duaların varid olması.

Ukbe bin Amir el Cuheni Radiyallahu anhu, bir gün görüntüsü Müslüman görüntüsüne benzeyen birisinin yanından geçerken adam selam verdi. Ukbe de selamını iade eder ve aleyke ve rahmatullah ve bereketuhu der. Yanındaki çocuk der ki bu: Hristiyan. Bunun üzerine Ukbe adama yetişir ve şöyle der Allah’ın rahmeti ve bereketi müminler içindir. Ancak Allah senin ömrünü uzatsın, Allah malını ve çocuklarını çoğaltsın. (el Buhari, el Edeb el Mufred 1/380)

El Hasan el Basri şöyle dediği aktarılır: Zimmiye taziyede bulunduğun zaman şöyle de: “Allah sana hayır ihsan etsin”

İbn Kayyım “Ahkam ehl el Zimme” adlı eserinde zikretmiştir. 1/438

5-Fıkıh alimleri bu tür duaları caiz görmüştür. İşte bu konuya dair görüşler:

Keşşaf el Kina 3/130, el Behuti el Hanbeli şöyle dedi:

Kafire hoş geldin,  nasılsın vb. sözlerle hitap edebilir. Müslüman Zimmi’ye Allah sana ikram etsin, Allah sana hidayet ihsan etsin diye dua edebilir.

İbrahim el Harbi, Ahmed’e şöyle dedi: Ona Allah sana ikramda bulunsun der mi? O da evet, yani İslam ile ikram etsin.

Şafii kitaplarından Nihayet el Muhtac 1/533, Haşiyet  Tuhfetul muhtec 2/88’de şöyle geçer: Kafire vücutta sağlık ve hidayet için dua edilebilir.

El Menavi, Feydulkazdir. 1/345’de şöyle dedi:

Mağfiret dışında sıhhat afiyet ve hidayet gibi konularda kafire dua etmek caizdir.

Sonuç olarak Hristiyan doktora soruda zikrettiğin ifadelerle dua etmenizde sakınca yoktur. Senin amacın Allah onu İslam dini ile izzetli kılsın ve Alla ona İslam ile ikram etsin.

İmam Ahmed bin Hanbel’e şöyle sorulur:

Müslüman adam Hristiyan adama “Allah sana ikramda bulunsun” Diyebilir mi?

Cevap: Evet. Yani İslam ile ikram etsin. (el Edab el Şer’iyye, İbn Muflih 1/369)

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi