Perşembe 12 Muharrem 1446 - 18 Temmuz 2024
Türkçe

On üç yaşına geldiği halde oruç tutmayan genç kız

Soru

Genç bir kız, oniki veya onüç yaşına geldiği halde Ramazan orucunu tutmamaktadır.
Bu kıza veya âilesine bir şey gerekir mi?
Bu kız oruç tutmalı mıdır?
Oruç tutmamaya devam ederse, kendisine bir şey gerekir mi?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

"Bir kadın, dînen mükellef olabilmesi için bazı şartlara sahip olması gerekir.

Bu şartlar: Müslüman olmak, akıl ve bâliğ olmaktır.

Buluğ olmak şu hallerde hâsıl olur:

-(Kadın için) âdet (hayız kanı) görmekle hâsıl olur.

- Meninin şehvetle gelmesiyle hâsıl olur.

- İhtilam olduğu zaman da meniyi görmekle hâsıl olur.

- Kasık bölgesinde sert kılların çıkması hâsıl olur.

- Onbeş yaşına gelmekle hâsıl olur.

Bu genç kızda dînen mükellef olma şartları tahakkuk etmişse, oruç tutmak, onun üzerine farzdır.Dînen mükellef olduğu zamanlardaki tutmadığı oruçları da kaza etmesi gerekir.Eğer yukarıda sayılan şartlardan birisi tahakkuk etmezse, dînen mükellef değildir ve kendisine bir şey gerekmez."

İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi

Başkan: Abdulaziz b. Abdullah b. Baz. Üye: Abdurrezzak Afîfî. Üye: Abdullah b. Ğudeyyân. Üye: Abdullah b. Kuûd

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi