Salı 19 Zilhicce 1445 - 25 Haziran 2024
Türkçe

Namaz kılan fakat zekât vermeyen ve oruç tutmayan ya da hac yapan fakat namaz kılmayan kimsenin hükmü

Soru

Sorulara verdiğiniz bazı cevaplarınızda, oruç tutan fakat namaz kılmayan kimsenin orucunun câiz olmadığını okudum. Şimdi bunun aksi bir durum olursa yani namaz kılan fakat oruç tutmayan kimsenin namazı câiz olur mu?
Yine, namaz kılan ama zekât vermeyen kimsenin namazı câiz olur mu?
Hac yapan ama namaz kılmayan kimsenin haccı câiz olur mu?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

"Her kim, Ramazan ayı orucunun farziyetini inkâr ederek terk ederse, kâfir olur ve namazı geçerli olmaz. Her kim de Ramazan ayı orucunu bilerek ve tembellikten dolayı terk ederse, en doğru olan görüşe göre kâfir olmaz ve namazı geçerlidir.

Her kim, farz olan zekâtın farziyetini inkâr ederek terk ederse, kâfir olur ve namazı geçerli olmaz. Her kim de farz olan zekâtın farziyetini bilerek, tembellik ve cimrilikten dolayı terk ederse, kâfir olmaz ve namazı geçerlidir.

Aynı şekilde hac da böyledir. Her kim, haccın farziyetini tartışmasız inkâr ederek terk ederse, kâfir olur. Her kim de hac yapmaya gücü yettiği halde haccı terk ederse, kâfir olmaz ve namazı geçerlidir.

Başarı, Allah Teâlâ'dandır.

Allah Teâlâ, Nebimiz Muhammed'e, O'nun âile halkına ve ashâbına salât ve selâm eylesin."

İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimi Komitesi

Başkan: Abdulaziz b. Abdullah b. Baz

Üye: Abdurrezzak Afîfî

Üye: Abdullah b. Kuûd

(İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimi Komitesi Fetvâları, c: 10, s: 143-144)

Her kim, namazı terk ederse, ilim ehlinin en doğru olan görüşüne göre dinden çıkmış kâfir olur. Bundan dolayı onun hiçbir ibâdeti geçerli olmaz.

Bu konuda (5208) nolu sorunun cevabına bakabilirsiniz.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi