Pazar 15 Muharrem 1446 - 21 Temmuz 2024
Türkçe

Kız arkadaş edinmenin sakıncaları

Soru

Kız arkadaş edinmek toplumun üzerinde kötü bir etkisi var mı?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

,

Kur’an, sünnet ve alimlerin ittifakına göre kız arkadaş edinmek haramdır. Nitekim yüce Allah şöyle buyurdu: “Mü’min erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Bu davranış onlar için daha nezihtir. Şüphe yok ki, Allah onların yaptıklarından hakkıyla haberdardır” (Nur/30)  aynı konuyu kadın müminlere emrederek şöyle buyurmuştur.” Mü’min kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar…” Nur/31

Başka bir ayette Allah kadınlara örtünmelerini emretmiştir: “Ey Peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve Müminlerin kadınlarına söyle, bedenlerini örtecek elbiselerini giysinler. Bu, onların tanınıp incitilmemelerine de daha uygundur. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.” Ahzab/59

Diğer ayette açılmalarını yasaklamıştır: “….. Önceki cahiliye dönemi kadınlarının açılıp saçıldığı gibi siz de açılıp saçılmayın.” Ahzab 33

Seslerini yabancı erkeklere inceltmemelerini emrederek şöyle buyurdu: “….. Eğer Allah’a karşı gelmekten sakınıyorsanız (erkeklerle konuşurken) sözü yumuşak bir eda ile söylemeyin ki kalbinde hastalık (kötü niyet) olan kimse ümide kapılmasın. Güzel (ve doğru) söz söyleyin. Ahzab /32

Rasulullah Sallallahu aleyhi vesellem, mahremi olmayan bir kadınla baş başa kalmayı yasaklamıştır. (Buhari 4832- Muslim 2391)

Rasulullah Sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurdu: “Bir erkek, bir kadınla baş başa kaldığında üçüncüleri şeytan olur” Tirmizi 1091

Başka bir hadiste şöyle buyurmuştur: “Birinizin başına demirden bir ine batırılması helalı olmayan bir kadına dokunmasından daha iyidir” (Tabarani 5045 Elbani sahih demiştir.)

Tüm bu emir ve yasaklar, şeytanın insanı fahişeliğe zinaya sürüklememesi içindir. Nitekim yüce Allah şöyle buyurdu: “ Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o, son derece çirkin bir iştir ve çok kötü bir yoldur.” İsra/32

 Onlar, Allah ile beraber başka bir ilâha kulluk etmeyen, haksız yere, Allah’ın haram kıldığı cana kıymayan ve zina etmeyen kimselerdir. Kim bunları yaparsa ağır azaba uğrar. Kıyamet günü onun azabı kat kat artırılır ve horlanmış olarak orada ebedî kalır. Ancak tövbe edip de inanan ve salih amel işleyenler başka. Allah işte onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.” Furkan/68-70

Akıl sahibi olan kimse bilir ki: erkeğin kadınla baş başa kalması ırzın kaybolmasına zinaya düşmesine neden olur. Daha sonra neseplerin karışmasına, ailelerin dağılmasına ve hastalıkların yayılmasına neden olmaktadır. Geçici bir şehveti gidermek ve geçici bir zevk için kadın kurban edilmektedir. Bunun ötesinde topluma kin besleyen hiç kimseye aidiyet hissetmeyen zina çocukları çoğalmaktadır. Bunu sonucunda yeryüzünde fesat ve bozgunculuk yayılmaktadır. Sonuç olarak kız arkadaş edinmekle hem fert hem de toplum zarar görmektedir.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi