Pazartesi 16 Muharrem 1446 - 22 Temmuz 2024
Türkçe

Ziyaretlerde hediye götürmenin hükmü

Soru

Bazı bölgelerde bir kadın diğer kadınların ziyaretine gittiğinde onlara para veya hediye götürür, onlarda kendisini ziyaret ettiklerinde para veya hediye getirirler. Verilen para alınan paraya eşit olur veya farklı olur, aynı şekilde hediye eşit değerde olur veya değer bakımından değişiklik gösterir. Bunun hükmü nedir.

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Bunda sakınca yoktur. Çünkü bu uygulama, hediyeleşme olup karşılıklı takas değildir. Kadın diğer kadınlarla bir hediye verdiğinde kabul ettiklerinde isterlerse ona daha sonra bir şey verirler isterlerse vermezler. İsterlerse daha fazlasını verirler isterlerse daha azını da verebilirler. Kendi aralarında bu konuda şartlanma ve takas durumu yoksa ve herkes kendi isteğiyle veriyorsa, bu uygulama caiz olup sakıncası yoktu 

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi