Segunda-feira 19 Dhu Al-Qa'dah 1445 - 27 Maio 2024
Portuguese

Yemin keffareti için oruç tuttu fakat yemek yedirme imkanı olduğu için orucun geçerliliğinde şüpheye düştü.

Pergunta

Bir yemini bozduğum için kefaret vermek istiyorum. On yoksulu yedirmek veya giydirmeye imkanım olduğu hususunda tereddüt ediyorum. Fakat oruç tutabilirim. Bu konuda hüküm nedir? Yoksullara vereceğim yemek parası ailem karşılayacak, çünkü ailemden bağımsız değilim harçlığımı ailemden alıyorum. Üç gün oruç tuttum, bununla birlikte kefaretin geçerli olup olmamasından endişe ediyorum. Bu konuda ne yapmam gerekir?

Texto da resposta

Todos os louvores são para Allah.

Yemin kefareti, Maide suresinde sırasına göre uygulanır:

Allah, boş bulunarak ettiğiniz yeminlerle sizi sorumlu tutmaz. Ama bile bile yaptığınız yeminlerle sizi sorumlu tutar. Bu durumda yeminin keffareti, ailenize yedirdiğinizin orta hâllisinden on yoksulu doyurmak yahut onları giydirmek ya da bir köle azat etmektir. Kim (bu imkânı) bulamazsa, onun keffareti üç gün oruç tutmaktır. İşte yemin ettiğiniz vakit yeminlerinizin keffareti budur. Yeminlerinizi tutun. Allah, size âyetlerini işte böyle açıklıyor ki şükredesiniz.”

Kefareti yerine getirecek kimse üç seçenekten birini yapar: On yoksulu yedirmek, onları giydirmek, bir köle azad etmek. Bu üç seçenekten birini yapan kimsenin kefareti kabul edilir ve vacibi yerine getirmiş sayılır. Şayet bunlardan hiç birini yapamaz ise oruç tutar.

Vacip olan yemek miktarı ise her bir yoksula yaklaşık bir buçuk kilo ağırlığında pirinç pilavı vb. vermektir. Şayet bununla birlikte sulu yemek olursa daha iyi olur. On yoksulu öğlen yemeği veya akşam yemeği yedirmek yeterlidir. Giydirme hususu ise her bir yoksula bir elbise alınması yeterlidir. Daha detaylı bilgi için (45676 ) nolu sorunun cevabına bakınız.

Yemin kefareti için yedirme, giydirme ve azad etme seçeneklerinden birini yapabilen kimse oruç tutması geçerli değildir. (el İcma s 157)

Şeyh İbn Useymin Rahimehullah bu konu sorulduğunda şöyle cevap verdi:

Yemin kefaretinde yedirme, giydirme ve azad etme imkanına sahip olan kimse oruç tutsa dahi orucu nafile sayılır. Bununla birlikte gerekli kefareti yerine getirmesi gerekir yani yoksulları yedirmesi gerekir.

Halk arasında yemin kefareti sadece oruç tutmak olarak biliniyor. Bu da yanlış bir anlayıştır. Fakirleri yedirmek veya giydirmek veya köle azad etmek oruç tutmaktan önceliklidir. Şayet bir kimse yemek yediremez, giydiremez veya azad edemezse üç gün peşpeşe oruç tutar. (el Lika el Şehri 70/10)

Bu konuda ölçüt: Kefaret verecek kişinin bir gün ve bir gece ihtiyacı olan yiyecek, konut, binek ve hizmetçiye sahip olmayandır.

İbn Kudame Rahimehullah şöyle dedi: Bir gün ve bir gece içerisinde kendisi ve ailesi için gerekli yemekten fazlasına sahip olamayan kimse, oruçla kefaret verir.

Binaen aleyh, kefaret için oruç tuttuğunuz tarihte temel ihtiyaç dışında on yoksulu yedirecek para var mıydı?

Şayet bu miktar sizde mevcutsa orucunuz geçerli değil. Şayet böyle bir paraya sahip değilseniz orucunuz geçerlidir. Şüphe duyuyorsanız zimmetinizi beri kılmak için kefareti yedirerek ödeyin. Böylece şüpheden kurtulursunuz.

Şayet o vakitte yemek yedirme imkanına sahip olmanıza rağmen oruç tutmanız geçersizdir. Fakat bu gün yemek yedirme imkanına sahip olmadığınız için üç gün oruç tutmakla yükümlüsünüz.

En iyisini Allah bilir.

A Fonte: Islam Q&A