سه شنبه 10 محرم 1446 - 16 ژوئیه 2024
فارسی

حامله است و ترشحاتی از او خارج می‌شود؛ آیا نماز را ترک کند؟

سوال

از همسر من برخی اوقات ترشحاتی به رنگ قهوه‌ای خارج می‌شود حال آنکه در وقت عادت ماهیانه نیست. آیا ایشان باید روزه و نمازشان را به جا بیاورند یا خیر؟ ایشان یک ماه و نیم است که باردار هستند.

متن پاسخ

الحمدلله.

بسیاری از علما بر این رای هستند که زن حامله دچار عادت ماهیانه نمی‌شود و این مذهب امام ابوحنیفه و امام احمد ـ رحمهما الله ـ است.

نگا: «المغنی» (۱/ ۴۴۳).

علمای انجمن دائم فتوا همین قول را برگزیده‌اند.

و برخی دیگر بر این مذهب هستند که زن حامله نیز ممکن است دچار عادت ماهیانه شود و این مذهب امامان مالک و شافعی ـ رحمهما الله ـ است.

نگا: «المجموع» (۲/ ۴۱۱ - ۴۱۴).

شیخ محمد بن ابراهیم و شیخ ابن عثیمین ـ رحمهما الله ـ همین قول را برگزیده‌اند.

اما به شرط آنکه خونی که بیرون می‌آید همانند خون حیض و در وقت آن باشد.

قبلا در پاسخ شمارهٔ (226060 ) به این موضوع پرداخته‌ایم.

اما بر اساس هر کدام از این اقوال، ترشحات همسر شما عادت ماهیانه نیست زیرا به شکل خون حیض و در وقت آن نیست.

بنابراین همسر شما پاک است و می‌تواند نماز و روزه و هر کاری که می‌توان در حال پاکی انجام داد را انجام دهد.

منبع: سایت اسلام سوال و جواب