یکشنبه 15 محرم 1446 - 21 ژوئیه 2024
فارسی

به سبب گذاشتن آی یو دی پس از پایان نِفاس دچار خونریزی شده است

سوال

بعد از پایان خونریزی نِفاس، ده روز از پیش از آغاز رمضان به نزد یک خانم دکتر رفتم تا دو روز قبل از رمضان برایم آی یو دی بگذارد، سپس خونریزی برگشت و تا امروز ادامه دارد؛ آیا باید روزه و نماز را به جا بیاورم؟ با علم به اینکه من تا الان چنین می‌کنم.

متن پاسخ

الحمدلله.

اولا: اصل این است که خونی که از زن خارج می‌شود خون حیض است مگر آنکه از پانزده روز بیشتر شود که در این صورت نزد بیشتر فقها خون استحاضه است و نزد برخی دیگر: تا وقتی که بیشتر ماه را در بر نگیرد حیض است، پس اگر بیشتر ماه (یا همهٔ آن) را در بر گیرد استحاضه است.

ثانیا: عادت ماهیانه شاید کم شود و شاید زیاد و شاید زودتر بیاید یا دیرتر و خونی که در این حالات می‌آید خون حیض است بدون آنکه لازم باشد که [به همان شکل] تکرار شود، و این بنابر قول راجح از میان دو قول فقها است. زیرا ممکن است عادت ماهیانهٔ شما هفت روز باشد و مثلا به ده روز بکشد که در این صورت بر همهٔ آن حکم حیض می‌شود.

ثالثا: گذاشتن آی یو دی ممکن است باعث اختلال در دورهٔ عادت ماهیانه و بیشتر شدن مدت آن یا زودتر سر رسیدن آن یا تغییر ظاهر خون حیض شود.

رابعا: آنچه از سؤال شما دانستیم این است که خونی که بعد از گذاشتن آی یو دی آمده دو روز پیش از رمضان شروع شده و تا امروز (هفتم رمضان) ادامه داشته و بیان نکردید که عادت ماهیانه شما معمولا چند روز بوده و اینکه آیا این خون در موعد آن رخ داده یا خیر؟

بر اساس این مقدمات حکم بر این می‌شود که خونی که از شما خارج شده خون حیض است مگر آنکه از پانزده روز بیشتر شود که در این صورت استحاضه است [نزد برخی از علما نیز استحاضه نیست تا آنکه خون بیشتر ماه را در برگیرد].

و اگر ثابت شود که این استحاضه است شما بین سه حالت قرار دارید:

۱- اینکه پریود شما در گذشته رَوَند مشخصی داشته باشد که در این صورت بر اساس همان عادت پیشین رفتار می‌کنید و به اندازه‌اش می‌نشینید [و آن را حیض در نظر می‌گیرید] سپس غسل کرده و روزه می‌شوید و هرچه بیشتر از آن شد استحاضه است.

۲- اینکه قبلا عادت ماهیانهٔ شما روند منظمی نداشته که در این صورت نوع خون‌ها را مقایسه می‌کنید. خون حیض سیاه پررنگ و غلیظ است و بوی بدی دارد و معمولا همراه با درد خارج می‌شود و خون استحاضه رقیق و کم رنگ است.

در این حالت در روزهایی که خونِ بیرون آمده سیاه و پررنگ است حیض شماست و خون دیگر استحاضه است.

۳- اگر خون‌ها قابل تشخیص نبود شش روز یا هفت روز می‌نشیند [و نماز و روزه را ادا نمی‌کنید] زیرا این مدت عادت ماهیانهٔ غالب نزد زنان است، سپس غسل کرده و نماز را ادا می‌کنید.

زنی که دچار استحاضه است نماز و روزه و جماع را انجام می‌دهد و لازم است که بعد از وارد شدن وقت هر نماز برایش وضو بگیرد و با همان وضو می‌تواند هر مقدار نماز نفل نیز بخواند.

والله اعلم.

منبع: سایت اسلام سوال و جواب