Pazar 15 Muharrem 1446 - 21 Temmuz 2024
Türkçe

Bilgisayar Programlarını Kopyalamanın Hükmü

Soru

Satın almadığım bilgisayar programlarını kopyalamanın hükmü nedir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Daimi Fetva Kurulu’nun bu konuda verdiği cevap şöyledir:

Program sahibinin izni olmadan bunları kopyalamak caiz değildir. Nitekim Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle demiştir: “Müslümanlar kendi aralarında öne sürdükleri şartlara bağlı kalmakla yükümlüdürler” başka bir hadiste: “Gönül hoşnutluğu ile olmadıkça bir Müslümanın malı, diğer Müslümana helâl değildir” başka bir hadiste: “Her kim bir mübaha ilk sahip olursa onun hakkıdır”

Söz konusu programın sahibi Müslüman veya Müslümanlarla savaş halinde olmayan gayri müslim olması arasında fark yoktur. Çünkü müslümanlarla savaş halinde olmayan kafirin de hakları Müslümanın hakkı gibidir.  (Daimi Fetva Kurulu, no: 18453)

Şeyh Muhammed bin Salih el Useymin bu konuda şöyle demiştir:

Bu konuda örf itibar edilir. Ayrıca şayet program sahibi kopyalanmasıyla özel ve genel bir sınırlama getirmemiş ve böyle bir ifadesi yoksa, kopyalamanın sakıncası yoktur. Ancak kopyalamayı yasaklayan bir metin yazılmışsa hiçbir şekilde kopyalamak caiz olmaz.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: (Daimi Fetva Kurulu, no: 18453) - Şeyh Muhammed bin Salih el Useymin