شنبه 10 ذوالقعده 1445 - 18 مه 2024
فارسی

104354

10-11-2023

اگر روی پاهایش مانعی باشد که از رسیدن آب جلوگیری کند و برداشتنش ممکن نباشد

10-11-2023

105702

15-08-2023

اگر پای راستش را بشوید و خشکش کند و سپس پای چپ را بشوید آیا موالات در وضو را رعایت نکرده است؟

15-08-2023

148637

28-01-2023

اگر چیزی بخورد و سپس آب در دهان نزند و نماز بخواند، آیا نمازش درست است؟

28-01-2023

115246

24-10-2022

آیا مسح گوش‌ها در وضو واجب است؟

24-10-2022

241164

30-09-2022

آیا لازم است روکش دندان‌ها را هنگام وضو بردارد؟

30-09-2022

196846

03-06-2022

اگر شخصی بین شستن اعضای وضویش فاصله بیندازد و درِ خانه را باز کند، آیا باید از اول وضو بگیرد؟

03-06-2022

220207

21-03-2022

حکم وضو در زیر دوش در اثنای غسل جنابت

21-03-2022

10798

30-03-2020

سرنشین هواپیما، در صورت نبودن آب چگونه وضو می‌گیرد؟

30-03-2020

11497

05-10-2019

روش وضو

05-10-2019

226422

09-01-2018

فرائض و سنت‌های وضو

09-01-2018