شنبه 7 محرم 1446 - 13 ژوئیه 2024
فارسی

104197

11-06-2023

شخصِ مُحرِم اجازه دارد هنگام خارج شدن از احرام خودش مویش را بتراشد یا کوتاه کند

11-06-2023

23876

09-06-2023

یک دور از طواف را فراموش کرده و پس از پایان سعی آن را انجام داده است

09-06-2023

13369

25-05-2023

سعی بین صفا و مروه بدون وضو

25-05-2023

11574

23-05-2023

زنی که در عادت ماهیانه است در صورت اِحرام چکار کند؟

23-05-2023

26213

29-06-2022

یکی از دورهای طواف افاضه را فراموش کرده است

29-06-2022

106577

25-06-2022

آیا فاصلهٔ میان طواف و سعی مدت محدودی دارد؟

25-06-2022

109246

23-06-2022

در اثنای طواف چه بگوید؟

23-06-2022

36850

15-06-2022

اگر در هنگام طواف یا سعی، نماز اقامه شود چکار کند؟

15-06-2022

305015

17-07-2019

لباس احرام چگونه است و «کعب» پا کجاست؟

17-07-2019

143261

11-07-2019

آیا اجازه دارد برای نماز فرض یا نفل طواف را قطع کند؟

11-07-2019

279568

09-07-2019

به عنوان مفرده حج کرده اما برای قدوم طواف به جای آورده و به نیت عمره سعی را به جای آورده است

09-07-2019

34188

30-07-2018

آداب حج و عمره

30-07-2018

34972

26-07-2018

حکم حج

26-07-2018

279049

17-05-2018

طواف عمره را انجام دهد یا وارد نماز تراویح شود؟

17-05-2018

21645

17-08-2017

حکم طواف وداع برای شخص ناتوان و بانوانی که در عادت ماهیانه هستند

17-08-2017