یکشنبه 15 محرم 1446 - 21 ژوئیه 2024
فارسی

آیا غذا دادن به کودکان به عنوان کفاره درست است؟

سوال

در کفارهٔ سوگند آیا کودکان از جملهٔ مستمندان به حساب می‌آیند؟ و آیا باید غذای خاصی را به عنوان کفاره داد یا هر غذایی صحیح است؟

متن پاسخ

الحمدلله.

اولا:

اگر کسی که سرپرستی آن کودکان را بر عهده دارد فقیر باشد و پولی برای هزینهٔ کودکان نداشته باشد آن کودکان نیز برای کفاره از جملهٔ مستمندان (مساکین) به شمار می‌روند.

ثانیا:

غذایی که برای کفاره معتبر است از جنس متوسط غذایی است که شخص کفاره دهنده از آن می‌خورد و به خانواده‌اش می‌دهد، هر چه باشد، خرما یا آرد گندم یا برنج یا مانند آن.

و بالله التوفیق وصلی الله علیه نبینا محمد وآله وصحبه وسلم».

انجمن دائم تحقیقات علمی و فتوا

شیخ عبدالعزیز بن باز، شیخ عبدالرزاق عفیفی، شیخ عبدالله بن غدیان، شیخ عبدالله بن قعود.

منبع: فتاوی اللجنة الدائمة، المجموعة الثانیة: (۹/ ۲۱۹)