پنجشنبه 22 ذوالقعده 1445 - 30 مه 2024
فارسی

حجامت در هنگام روزه

سوال

آیا حجامت شونده و حجامت کننده در روز رمضان روزه‌شان باطل می‌شود؟
آیا روزه‌شان باطل می‌شود، باید به جای آن یک روز دیگر را روزه شوند یا چیز دیگر؟ لطفا توضیح دهید.

متن پاسخ

الحمدلله.

در این حالت هم کسی که حجامت را انجام می‌دهد و هم کسی که حجامت می‌شود روزه‌شان باطل است و باید ادامه‌ی آن روز را امساک کنند و به جایش یک روز قضا به جای آورند؛ زیرا پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ می‌فرماید: حجامت کننده و حجامت شوند [روزه‌شان] افطار شده است.

به روایت ابوداود (۲۳۶۷) و ابن ماجه (۱۶۷۹). شیخ آلبانی در صحیح سنن ابی‌داود (۲۰۷۴) آن را صحیح دانسته است.

و بالله التوفیق وصلی الله علی نبینا محمد وآله وصحبه وسلم.

منبع: کمیسیون دائم پژوهش و فتوی (۱۰/ ۲۶۲)