Pazartesi 8 Recep 1444 - 30 Ocak 2023
Türkçe

Sehiv Secdesinde İmama Tabi Olmak

Soru

İmam, yanlışlıkla beşinci rekata kalktığında memum; imamı, oturarak bekleyeceği biliniyor, bu durumda imamla birlikte sehiv secdesine gitmesi gerekir mi?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Birincisi:

Şayet imam yanlışlıkla veya unutarak beşinci rekata karkarsa arkasında namaz kılanlar onu uyarmaları gerekir. Şayet imam hatasından dönmezse memum/cemaat oturur ve teşehhüdü okurlar. Daha sonra ister selam verir ve imamdan ayrılır, ister imamı bekler ve onunla selam verirler. Bu konu, (98453 ) nolu sorunun cevabında açıklanmıştır.

İkincisi:

Alimlerin icmasına göre birinci rekattan itibaren imama tabi olan kimse, imamla birlikte selam verir. Aynı şekilde memum, sehiv secdesinde imama tabi olması hususunda icma vardır; ister imam selamdan önce veya sonra sehiv secdesine gitsin, ister imam tek başına yanlış yapsın veya memumla birlikte yapsın hüküm aynıdır.

Bu konuda Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle buyurmuştur: “İmam, tabi olunmak için vardır, ona muhalefet etmeyiniz!.... secdeye gittiği zaman siz de secdeye gidiniz” (Buhari, Muslim)

Bu hadisin genel anlamı, sehiv secdesini de kapsar. İmam secdeye gittiği zaman memum da secdeye gitmesi vacip olur.

İbn Kudame Rahimehullah şöyle dedi: İster imamla yanlışlık/sehiv yapılsın, ister imam tek başına yanlışlık yapsın; memum imama tabi olmakla mükelleftir.

İbn el Munzir: Bildiğimiz tüm ilim ehli bu görüştedir.

İshak: İster secde selamdan önce olsun ister sonrasında olsun ilim ehlinin icmasına göre imama tabi olunur. Çünkü Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle buyurdu:

“İmam tabi olunmak için vardır, ona muhalefet etmeyiniz!.... secdeye gittiği zaman siz de secdeye gidiniz”. Bunun üzerine sorulan pozisyonda sevih secdesinde imama tabi olunur.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi