Cumartesi 7 Muharrem 1446 - 13 Temmuz 2024
Türkçe

Vücudunda Ağrı Hissedenler İçin Bazı Dua Ve İlaçlar

Soru

Sürekli baş ağrısı çekiyorum, ağrıyı durduracak bir dua veya yapılacak bir uygulama var mı?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Birincisi:

Yaşadığınız hastalık nedeniyle sabredip sevabını Allah’tan beklerseniz bu hastalık günahlarınıza kefaret olur.

Ebu Said el Hudri ve Ebu Hureyre r.a’dan rivayetle Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle buyurdu: "Müslümanın başına gelen bir meşakkat, bir sızı, bir hüzün, bir keder, bir eziyet, hatta ayağına batan bir diken bile olmasın ki, Allah onu günahlarından bir kısmına kefaret kılmış olmasın" (Buhari 5318, Muslim 2573)

İkincisi:

Size bir takım ilaç ve duaları tavsiye edeceğiz

İlaçlar şöyledir:

1-Bal, yüce Allah şöyle dedi: “Sonra meyvelerin hepsinden ye de Rabbinin sana kolaylaştırdığı (yaylım) yollarına gir.” Onların karınlarından çeşitli renklerde bal çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Şüphesiz bunda düşünen bir (toplum) için bir ibret vardır.” (Nahl 69)

2- Udi Hindi, Ummu Kays bin Muhsan’dan rivayetle Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle dedi: “Şu Udi Hindi’yi kullanmaya devam ediniz! Kuşkusuz ki, onda yedi türlü şifa vardır.. (Buhari 5368, Muslim 287)

3-Hacamat, İbn Abbas r.a’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem baş ağrısı nedeniyle ihramlı iken hacamat yaptırdı. (Buhari 5374, Muslim 1202)

İmam Buhari sahihinde migren ve baş ağrısı için hacamat babı diye başlık atmıştır.

4-Çörekotu, Ebu Hureyre r.a’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle dedi: "Ölüm dışında hiçbir hastalık yoktur ki, çörek otunda onun için bir deva bulunmasın." (Buhari 5364, Muslim 2215)

Baş ağrısı için tavsiye şu duaları tavsiye ederiz:

Osman bin Ebi el As el Sakafi’den rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’e Müslüman olduğu günden biri bir ağrı çektiğini söyledi. Bunun üzerine Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle dedi: “Elini vücudundaki ağrıyan yerin üzerine koy ve üç kere: "Bismillah"/Allah'ın adıyla dedikten sonra yedi kere şöyle de:

 "Bulduğum ve korktuğum (acının) şerrinden, Allah’a ve O’nun kudretine sığınırım. (Muslim 2202)

2-Aişe r.a’dan rivayetle Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’e bir hasta geldiğinde veya bir hastaya gittiğinde şöyle derdi: “Ey insanların Rabbi! Rahatsızlığı gider, şifa ver! Şifa veren sensin! Senin şifandan başka şifa yoktur.  Öyle şifa ver ki hiçbir hastalık bırakmasın" (Buhari 5351, Muslim 2191)

Ayrıca Fatiha, Felak ve Nas sureleri okuyabilirsin. Zira Kur’an-ın tümü şifadır. Yüce Allah şöyle buyurdu:
“Biz Kur’an’dan, mü’minler için şifa ve rahmet olacak şeyler indiriyoruz. Zalimlerin ise Kur’an, ancak zararını artırır.” (İsra 82)

3- Ebu Said el Hudri r.a’dan rivayet edildiğine göre Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'in ashabından bazı kimseler bir seferde imişler ve Arap mahallelerinden bir mahalleye uğrayarak onlardan kendilerini misafir etmelerini istemişler. Fakat onlar misafir etmemişler. Ve bunlara:

—  İçinizde rukyeci veya ilaç var mı? Çünkü mahallenin ağasını zehirli böcek soktu deyince, içlerinden bir adam

—  Evet! cevabını vermiş, ancak siz bizi misafir etmediniz. Bize bir karşılık vermediğiniz müddetçe rukye yapmayız. Bunun üzerine bir sürü koyun verileceği sözü verildi. Sahabe hasta adama Fatiha ile rukye yapmış. Arkacığından adam iyileşmiş. Sahabeye bir sürü koyun vermişler. Fakat o koyunları kabul etmek istememiş ve bu meseleyi Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'e anlatayım da, ondan sonra bakarız, demiş. Müteakiben Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'e gelerek bunu ona anlatmış ve Yâ Resûlallah! Vallahi Fatiha'dan başka bir şeyle rukye yapmadım, demiş. Bunun üzerine Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) gülümsemiş ve:

“Onun rukye olduğunu nereden bildin?” demiş. Sonra: “Onlardan (koyunları) alın, bana da sizinle beraber bir hisse ayırın”, buyurmuşlar. (Buhari 5404, Muslim 2201)

4- Âişe r.a’den rivayet edildiğine göre Resûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem vefat ettiği hastalıkta Falak ve Nas sureleri okuyarak kendi üzerine üfürürdü. Hastalığı ağırlaşınca ben okur ve üfürürdüm ve kendi elleriyle vücuduna sürerdim. Çünkü onun elleri daha bereketliydi.

Muammer şöyle dedi: Zuhri’ye sordum nasıl üfürürdü? Şöyle cevap verdi: ellerine üfler ve ellerini yüzüne ve vücuduna sürerdi. (Buhari 543, Muslim 2192)

”En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi