چهارشنبه 24 شوال 1443 - 25 مه 2022
فارسی

راهنمای کابری

این راهنما روش استفاده از خدمات سایت را به طور مفصل برای شما بیان می‌کند. همینطور برای استفاده‌ی آسان‌تر از این خدمات می‌توانید ویدیوی تهیه شده در همین زمینه را مشاهده کنید.

 

برای پی‌گیری سوالاتی که کاربر به سایت فرستاده است

اینجا کاربر می‌تواند به سوالاتش که پاسخ داده شده یا در قید پاسخ است دسترسی داشته باشد