یکشنبه 11 ذوالقعده 1445 - 19 مه 2024
فارسی

روزه‌ی نافله (مستحب)

34780

04-06-2021

آیا روزهٔ شش روز از شوال چنانکه برخی از علما گفته‌اند مکروه است؟

04-06-2021

7859

25-05-2020

فضیلت روزه‌ی شش روز از شوال

25-05-2020

128423

17-09-2018

چرا فقها روزه گرفتن یازدهم محرم را همراه با روز عاشورا مستحب می‌دانند؟

17-09-2018

7865

21-06-2018

آیا روزهٔ شش روز شوال هر سال لازم است؟

21-06-2018

7860

19-06-2018

شخص مسلمان روزهٔ شش روز شوال را کی آغاز کند؟

19-06-2018

13726

28-04-2018

نهی از روزه گرفتن نیمهٔ دوم شعبان

28-04-2018

13729

16-04-2018

آیا روزهٔ همهٔ ماه شعبان سنت است؟

16-04-2018

21311

14-09-2017

فضیلت روزه گرفتن بسیار در ماه محرم

14-09-2017

128256

28-08-2017

جمعِ میان روزه‌ی قضای رمضان و روزه‌ی عاشورا یا عرفه

28-08-2017

125811

04-07-2017

آیا روزه‌ی کفاره‌ی قسم در شوال جزو روزه‌ی شش روز شوال به حساب می‌آید؟

04-07-2017

106468

02-07-2017

آیا می‌تواند روزه‌ی شش روز از شوال را در روزهای دوشنبه و پنجشنبه انجام دهد؟

02-07-2017

21775

09-10-2016

فضیلت روزه‌ی عاشورا

09-10-2016

21785

07-10-2016

مستحب بودن روزه گرفتن تاسوعا همراه با عاشورا

07-10-2016

176290

05-10-2016

روزه‌ی عاشورا تنها گناهان صغیره را پاک می‌کند و گناهان کبیره نیاز به توبه دارد

05-10-2016

146212

03-10-2016

زنی که به سبب عادت ماهیانه روزه‌ی عاشورا را از دست داده آیا می‌تواند آن را بعدا قضا کند؟

03-10-2016