چهارشنبه 14 ذوالقعده 1445 - 22 مه 2024
فارسی

شروط کسی که رُقیهٔ شرعی می‌خواند

سوال

بحثی دربارهٔ کسانی که برای رُقیهٔ مردم قرآن می‌خوانند در گرفت. بعضی گفتند: برای کسی که به هدف شفای عموم مردم قرآن می‌خواند جایز نیست چنین کند مگر آنکه از علما باشد. برخی دیگر گفتند: کافی است که حافظ قرآن و دارای اعتقاد صحیح و اهل صلاح و تقوا باشد. لطفا دربارهٔ این مسئله و حکم شرعی آن توضیح دهید.

متن پاسخ

الحمدلله.

صحیح آن است که رُقیه توسط هر قاری‌ای که قرائتش درست باشد و معنایش را بداند و اعتقادش درست باشد و عملش صحیح و در سلوک و رفتارش اهل استقامت باشد درست است و شرط نیست بر فروع دین و تحقیق فنون علمی احاطه داشته باشد؛ به سبب داستان ابوسعید دربارهٔ کسی که برای شخص عقرب گزیده رقیه خواند که دربارهٔ او گفت: نمی‌دانستیم که رقیه می‌داند! یا چنانکه در حدیثی که بخاری (۲۲۷۶) و مسلم (۲۲۰۱) روایت شده است. شخص راقی باید نیتش درست باشد و قصدش سود رساندن به مسلمانان باشد نه جمع‌آوری مال و دریافت حق الزحمه، تا قرائتش سودمند شود. والله اعلم.

منبع: از کتاب «كتاب اللؤلؤ المكين من فتاوى ابن جبرين» (۲۲)