یکشنبه 15 محرم 1446 - 21 ژوئیه 2024
فارسی

شخص مسلمان چگونه نیت روزه کند؟

سوال

نیت روزه‌ی رمضان چگونه است؟ و این نیت کی واجب می‌شود؟

متن پاسخ

الحمدلله.

نیت یعنی عزم برای روزه گرفتن، و برای هر روزه‌ی رمضان باید شبش نیت داشته باشد.

فتاوی اللجنة الدائمة (۱۰/ ۲۴۶)

«بر اساس نظر برخی از علما، در مواردی که پی در پی روزه گرفتن شرط است همان نیت [روز] اول کافی است، مگر آنکه به سبب عذری بین روزه‌ها فاصله افتد که در این صورت باید نیتش را تجدید نماید. بنابراین اگر انسان در روز اول رمضان چنین نیت داشته باشد که همه‌ی ماه را روزه خواهد بود همین برای همه‌ی ماهش کافی است، البته در صورتی که به سبب هر عذری روزه‌ی پی در پی او قطع نشود، مانند آنکه در اثنای رمضان به مسافرت برود که در این حال پس از بازگشت باید دوباره نیت روزه را تجدید کند.

این قول صحیح‌تر است زیرا اگر از هر مسلمانی بپرسی خواهد گفت نیت من این است که از اول تا آخر ماه را روزه باشم، پس در نتیجه اگر نیتِ حقیقی محقق نشود حکما محقق شده زیرا اصل بر عدم فاصله [میان روزه‌های رمضان] است و برای همین گفتیم که اگر برای یک سبب مباح، تتابع روزه‌ها قطع شود و دوباره روزه [‌رمضان] را از سر بگیرد باید نیتش را تجدید کند و این قولی است که در دل به آن اطمینان است».

منبع: الشرح الممتع (۶: ۳۶۹ ـ ۳۷۰)