شنبه 16 ذوالحجه 1445 - 22 ژوئن 2024
فارسی

هشدار نسبت به احایث ضعیف وارد شده درباره‌ی فضیلت سوره‌ها

سوال

آیا فضایل سوره‌های قرآن که در این سایت آمده صحیح است؟ و آیا خواندن پشت سر هم سوره‌های الرحمن و واقعه و حدید جایگاه انسان را در بهشت فردوس تضمین می‌کند؟ کجا می‌توانم یک منبع موثق صححیح را بیابم که فضایل سوره‌های قرآن را جمع‌آوری کرده باشد؟ لینک سایت: (*****)

متن پاسخ

الحمدلله.

پس از بررسی سایت مورد نظر متوجه شدم پر است از دروغ‌های نسبت داده شده به الله و پیامبر او. آنها برای هر سوره‌ای فضیلتی ساخته و به دروغ به رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ یا علی رضی الله عنه یا جعفر صادق رحمه الله و دیگران نسبت داده‌اند.

از جمله‌ی این دروغ‌ها:

هر کس هر جمعه سوره‌ی نساء را بخواند از فشار قبر در امان می‌ماند و هر که سوره‌ی مائده را بخواند معادل پاداش ده برابر همه‌ی یهودیان و نصرانیان که در قید حیات هستند را به دست می‌آورد و گناهانی به همان اندازه از او بخشیده می‌شود و نوشتن سوره‌ی اعراف با گلاب و زعفران و محافظت از آن باعث حفاظت بنده از دشمنانان و حیوانات موذی می‌شود و هر که سوره‌ی انفال و توبه را هر ماه بخواند از نفاق برائت می‌یابد، و ثواب سوره‌ی ص برابر با وزن کوه پیامبر داوود علیه السلام است، و هر که سوره‌ی زمر را بخواند وارد آتش نمی‌شود، و هر که سوره‌ی غافر را هر سه روز یک بار بخواند گناهانش بخشیده می‌شود، و هر که سوره‌ی سجده را بخواند روز قیامت نوری در برابر او می‌تابد... و دیگر دروغ‌ها.

ثانیا:

این سخن که خواندن سوره‌ی الرحمن و واقعه و حدید پشت سر هم جایگاهی را در بهشت فردوس برای بنده تضمین می‌کند، سخنی است بی‌دلیل و نسبت دادن یک سخن به الله متعال است و دروغ بستن بر رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ است.

و درباره‌ی اینکه این سوره‌ها ـ با هم یا جداگانه ـ فضیلت ویژه‌ای داشته باشند چیزی نیافته‌ایم که ثابت شده باشد.

ـ اما حدیث هر چیز عروسی دارد و عروس قرآن سوره‌ی الرحمن است حدیثی است منکر. نگاه: سلسلة الاحادیث الضعیفة آلبانی (۱۳۵۰).

ـ و حدیث هر کس سوره‌ی واقعه را هر شب بخواند هیچگاه دچار فقر و نیاز نمی‌شود نیز ضعیف است. نگا: الضعیفة (۲۸۹).

ـ و حدیث هر کس سوره‌ی حدید را بخواند از جمله‌ی کسانی نوشته می‌شود که به الله و پیامبرش ایمان آورده‌اند موضوع یعنی ساختگی است. نگا: السراج المنیر (۴/ ۲۱۹) خطیب شربینی، و الفتح السماوي (۹۲۱) مناوی.

ثالثا:

امامان علم درباره‌ی فضائل قرآن کتاب‌ّهای پرشماری نوشته‌اند، از جمله مهم‌ترین این کتاب‌ها: فضائل قرآن قاسم بن سلام، و فضائل قرآن فضل رازی، و فضائل قرآن ضیاء المقدسی، و فضائل قرآن فریابی، و فضائل قرآن ابن ضریس، و فضائل قرآن مستغفری، و فضائل قرآن محمد بن عبدالوهاب است.

که در این کتاب‌ها نیز احادیث و روایات صحیح و ضعیف وجود دارد که برخی از این کتب صحیح‌تر از برخی دیگر است.

از جمله صحیح‌ترین کتاب‌ّهایی که در زمینه‌ی فضائل قرآن نگاه شده:

ـ فضائل القرآن حافظ ابن کثیر دمشقی.

ـ الصحیح والسقیم في فضائل القرآن الکریم تالیف جمعیة الحدیث الشریف.

ـ الصحیح المسند من فضائل السور حسان بن عبدالرحیم.

ـ صحیح فضائل القرآن مؤید عبدالفتاح حمدان.

والله اعلم.

منبع: سایت اسلام سوال و جواب