یکشنبه 22 شعبان 1445 - 3 مارس 2024
فارسی

آیا برای مؤذن جایز است که خودش امام باشد؟

سوال

آیا برای مؤذن جایز است که بعد از اقامهٔ نماز، امامت نمازگزاران را نیز بر عهده گیرد؟

متن پاسخ

الحمدلله.

«بله؛ جایز است که یک نفر هم اذان و هم امامت را بر عهده گیرد. بنابراین اگر مؤذن از دیگر حاضران قاری‌تر باشد برای آنان نماز را امامت می‌کند و همینطور در صورتی که امام راتب غایب باشد و او را جانشین خود کرده باشد، و همینطور جایز است که [مؤذن] به عنوان امام راتب منصوب شود».

منبع: سایت اسلام سوال و جواب