Salı 12 Zilhicce 1445 - 18 Haziran 2024
Türkçe

Hadis-i Şerifleri okumanın sevabı var mı?

Soru

Kur’an-ı Kerim’i okumanın sevabı olduğu gibi Hadis-i Şerifleri okumanın da sevabı var mı?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Evet tüm ilim eserleri okumanın sevabı mevcuttur. İlim öğrenmek, Kur’an ve Sünnet aracılığıyla ilim tahsil etmenin de büyük sevaplar vardır. İlim, Kur’an ve Sünnet’ten elde edilir. Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle buyurdu: “Sizin en hayırlınız Kur’an-ı öğrenen ve öğretendir.” (Buhari/5027) Kur’an okumayla ilgili bir çok hadis rivayet edilmiştir: “Kur’an okuyun zira O, onu okuyan için kıyamette şefaatçı olacaktır” (Muslim/804)

Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle buyurdu: 

“Hanginiz her gün hiç bir günâha girmeden ve akrabalık bağlarını kesmeden Bathân'a gidip, oradan iki tane iri hörgüçlü dişi deve  getirmek ister?”  diye sordu.

Biz : — Yâ Resûlâllahl Bunu (hepimiz) dileriz... dedik. Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) :

 “O hâlde her birinizin mescide giderek Allah Azze ve Celle'nin kitabından iki âyet öğrenmesi veya okuması onun için iki dişi deveden daha hayırlıdır. Üç âyet onun için üç deveden, dört âyet dört deveden ve okunacak âyetler kendi sayılarınca develerden daha hayırlıdırlar.” (Muslim 803)

Bu hadis, Kur’an-ı öğrenme ve okumanın büyük faziletini belirtmektedir.

İbn Mesud Radiyallahu anhu şöyle dedi: “Her kim Kuran’dan bir harf okursa bir sevap kazanır, sevap on katına çıkarılır” (Tirmizi/2910)

Aynı şekilde Sünneti öğrenen mümin kimse, sevap kazanır. Çünkü bu çabası ilim öğrenmektir. Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle buyurdu: “Her kim ilim öğrenmek için bir yoldan giderse Allah, ona gittiği yoldan cennete götürecek bir yol kolaylaştırır” (Tirmizi/2646)

Bu hadis gereğince ilim tahsil etmek, hadisleri ezberlemek ve muzakere yapmak; cennete girmek ve cehennemden kurtulmak için önemli sebeplerden biridir.

Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle buyurdu: “Allah kimin hayrını istersen onu dinde fakih kılar” (Buhari-Muslim)

Dinde fıkıh sahibi olmak, Kur’an ve Sünnet ile olur. Kuran’da ve Sünnet’te fıkıh sahibi olmak, Allah’ın kuluna hayrı istediğine dair bir kanıttır.

(Fetava nurun ala derb/Şeyh Abdulaziz bin Baz 1-11)

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi