Pazar 15 Muharrem 1446 - 21 Temmuz 2024
Türkçe

Abdest sırasında elleri sabunla yıkamak ve çocuk bezini değiştirmek

Soru

Ben, yeni müslüman oldum ve benim sorum abdest ile ilgilidir. Abdest alırken ellerimi, özellikle de yüzümü, dirseklerle beraber ellerimi ve ayaklarımı yıkarken sabun kullanmam gerekir mi?
Okuduğum bütün kaynaklarda sabunun kullanılmasından hiç bahsedilmemiş, sadece "yıkamak" kelimesi kullanılmıştır.
Ayrıca küçük çocuğumun bezini değiştirirken abdestim bozulur mu?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

1. Seni tebrik eder, sana hidâyeti bahşederek dosdoğru yola girmeni sağlayan Allah Teâlâ'ya hamd eder ve seni bu dîn üzere sâbit kılmasını Allah Teâlâ'dan niyaz ederiz.

2. Abdest alırken kesinlikle sabun kullanmanız gerekmez. Sorunuzda işâret ettiğiniz kaynaklarda okuduğunuz "yıkamak" kelimesi, sabun veya başka herhangi bir temizlik maddesini kullanmak anlamına gelmez.

Nitekim değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

"Abdest sırasında elleri ve yüzü sabunla yıkamak meşrû değildir. Aksine bu davranış, haddi aşmak ve aşırıya gitmektir.

Oysa Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'den sâbit olduğuna göre o şöyle buyurmuştur:

هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ، قَالَهَا ثَلَاثًا. [ رواه مسلم ]

"(Söz ve fiillerinde) haddi aşanlar, derine dalanlar ve aşırıya gidenler helâk olsunlar." (Müslim; hadis no: 4823)

Evet. Ellerde bir kir var olduğunu ve bu kirin, ancak sabun veya başka bir temizlik maddesinin giderilebileceğini farzedersek, bu takdirde sabun kullanmakta bir sakınca yoktur.Fakat durum normal ise, abdest sırasında sabun kullanmak, aşırıya gitmek ve bid'at sayılır. Bundan dolayı sabun kullanmayın.

3. Küçük çocuğun bezini değiştirme konusuna gelince, eğer bundan kasıt, bezi değiştirmek ise bunun abdestin sıhhatine bir zararı yoktur.Yok eğer bununla çocuğun necâsetine dokunduğunu kastediyorsan, yine bunun da abdestin sıhhatine bir zararı yoktur.Zirâ necâsete dokunmak ile abdestin sıhhati arasında bir bağlantı yoktur.Nitekim ilim ehli bu konuda oybirliğine varmışlardır.(Bkz:İbn-i Münzir; "el-Evsat"; c: 1, s: 203).

Bu konuda gerekli olan şey; necâsete bulaşan ellerin yıkanmasıdır.

Eğer sorunda (çocuğun bezini değiştirirken) kız veya erkek çocuğunun avret yerine dokunmayı kastediyorsan, iki ve iki yaşından küçük olan çocuğun avreti için bir hüküm yoktur.Nitekim âlimler böyle demişlerdir.Eğer çocuğun avret yerine dokunursan, bunun senin abdestine bir zararı yoktur.

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Kaynak: Şeyh Muhammed Salih El Muneccid