Cumartesi 7 Muharrem 1446 - 13 Temmuz 2024
Türkçe

Oruç için ağızdaki hareketli diş telini (ortodonti) çıkarmak gerekmez

Soru

Oruç tutarken ağzımdaki hareketli diş telini çıkarmam gerekir mi?
Çünkü ben konuşurken, hareketli diş teli ağzımda ise çok tükürük oluşuyor ve bu tükürükleri yutmak zorunda kalıyorum.

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Oruç için ağızdaki hareketli diş telini (ortodonti) çıkarmak gerekmez. Çünkü hareketli diş telinden bir şey mideye inmez. Hareketli diş telinin ağızda çok tükürük salgılaması, orucu bozmaz.

Âlimler, oruç tutan kimsenin, oruçluyken ağzına dirhem koymasının câiz olduğunu belirtmişlerdir. Hareketli diş teli yaptırmak, ağza dirhem koymaktan daha evlâdır. Çünkü insan, bir ihtiyaçtan dolayı hareketli diş telini kullanır.

İmam Ahmed -Allah ona rahmet etsin- şöyle demiştir:

"Her kim, oruçlu iken ağzına dirhem veya dinar (gümüş veya altın para) koyar da boğazında onun tadını bulmazsa, orucuna bir zararı olmaz. Boğazında tadını bulursa, bu benim hoşuma gitmiyor." (el-Muğnî, c: 4, s: 359)

Ayrıca tükürük çok olsa bile onu yutmanın oruca bir zararı olmaz.

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi