Pazartesi 11 Zilhicce 1445 - 17 Haziran 2024
Türkçe

Oruçlunun Ramazan Gündüzünde Dişleri Beyaz Gösteren Diş Kalıbı Takmanın Hükmü

Soru

Ramazan’ın gündüzünde -bunun dişlere onu beyazlatması için saatler boyu süregelen bir şekilde konulan bir madde olduğu göz önüne alınarak- beyazlatıcı diş kalıpları kullanmanın hükmü nedir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Dişleri beyazlatan aparat diş şeklindeki kalıplardır. İçerisinde beyazlatıcı maddeler bulunur. Bu aparat/tabaka dişlerin üzerine takılır ve bir gün süresince dişlerde bırakılır. Bu aparatın oruçlunun orucu üzerinde etkisi için; bu aparatın maddelerinin ağzın iç kısmına doğru sızıntı yapma/erime sınırına bakılmalıdır:

Birinci durum: Dişlerin ve diş etlerinin üstüne sıkı bir şekilde oturtulmasıdır. Bu durumda ondan herhangi bir şey ağza kaçmaz. Yahut oruçlu çekip çıkardığında ağızdan (kolayca) çıkabilen olmasıdır. Bu durumda bu aparat, orucu bozan bir sebebin olmaması nedeniyle oruçlunun orucunun geçerliliğine bir etki etmez. 

Daha fazla bilgi için (292125 ) ve (363474 ) nolu soruların cevabına bakınız.

İkinci durum: Maddelerin erime /sızması ve oruçlunun onu yutmasıdır. Bu durumda oruçlunun onu kullanması caiz değildir.

Şeyh İbn Useymin rahimehullah şöyle demiştir: “Oruçlunun (diş) fırça ve macun kullanmasına gelince. Bunda mutlaka iki durumdan biri söz konusudur:

Birinci durum: Mideye nüfuz etmesi kuvvetli olmasıdır. İnsanın onu kontrol etmesi mümkün değildir. Bu durum oruçlu için tehlike arz eder ve onun bunu kullanması caiz olmaz. Çünkü bu, orucun bozulmasına sevk eder. Harama sevk eden bir şeyin kendisi de haram olur. Lakit bin Sabra hadisinde şöyle geçer: Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle demiştir: “Oruçlu olman dışında burna su çekmeyi çokça yap.” Resul sallallahu aleyhi ve sellem çokça burna su çekmekten oruçluluk halini istisna etti. Çünkü o, oruçluyken çokça burna su çektiğinde su mideye kaçabilir; bunun sonucunda da orucu bozulabilir. Bu nedenle biz diyoruz ki: Macunların mideye nüfuz etme durumu güçlü olduğu zaman bu durumda bunları kullanmak o kimseye caiz olmaz. Ya da en hafifiyle ona deriz ki: Bu mekruhtur.

İkinci durum: (Macunlar) Bu kuvvette olmadığı zaman ondan kaçınmak mümkün olduğunda o zaman onları kullanmakta o kimseye bir mahzur olmaz. Çünkü ağzın iç tarafı dış (organlar) hükmündedir. Bu nedenle de bir kimse ağzını suyla çalkaladığı zaman bu ona (orucuna) zarar vermez. Şayet ağzın iç kısmı iç organlar hükmünde olsaydı o zaman oruçlu kimse ağza su vermekten alıkonurdu.”

(Fetevâ Şeyh İbn Useymin, 16/351)  

Allah en iyisini bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi