Perşembe 14 Zilhicce 1445 - 20 Haziran 2024
Türkçe

Silwana Diamond Şirketinde Yatırım Ve Pazarlama Yapmanın Hükmü

Soru

"Silwana Diamond Investment" adında bir yatırım şirketi bulunuyor. Bu şirket tarım, hayvancılık, altın arama ve İslami ürünler alanlarında faaliyet gösteriyor. Şirket, yeni dijital bir şirket olan "Gogol Coin" şirketinin hisse ve kripto para birimi yatırımlarını açtı. Yatırım yöntemi, şirketin hissesini satın almak için belirli bir miktar ödemeniz gerektirdiğini içeriyor. En düşük yatırım miktarı 500 Euro'dur. Hissenizi 2027 yılına kadar bekletmeniz gerekir; bu, sizin ve şirket arasındaki sözleşme süresidir. Hisse, aldığınız miktarınızın katlarını getirebilir, daha az olabilir veya aynı kalabilir, piyasa durumuna bağlı olarak değişir.

Ayrıca, bir pazarlama sistemleri var: Eğer sözleşme süresi içindeki 90 gün içerisinde 3 kişiyi şirkete üye olarak getirirseniz, size 7 yıl boyunca sabit bir aylık maaş ödemesi yapılır. Bu maaş, yatırdığınız miktarın %7-%10'u ve getirdiğiniz kişilerin yatırdığı miktarın %5'i gibi hesaplanır. Eğer getirdiğiniz kişiler de başkalarını getirirse %2.5 oranında kazanç verirler, piramit şeklinde bir sistemle ödeme yapılır. Eğer 90 gün içinde 3 kişiyi getirmezseniz, hesabınız sadece yatırımcı olarak kalır ve pazarlama maaşı alamazsınız.

Bu yatırım ve pazarlamanın hükmü nedir? Pazarlama maaşı ile yatırım miktarı bağlantılı mıdır? Bu durum faiz sayılır mı?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Birincisi:

Şirketlere yatırım yapmanın caiz olması için aşağıdaki şartların sağlanması gerekir:

 1-Yatırımın alanının mübah olması. Şirketin beyan ettiği gibi tarım ve hayvancılık gibi alanlarda yatırım yaptığının teyit edilmesi gerekir. Ayrıca altın ticareti de mübah olmalıdır. Zira altın satışında aynı oturum içinde teslim ve tesellüm gerçekleşmesi gerekir. İnternet üzerinden yapılan altın satışları, bu şekilde anlaşma sağlanmadan yapıldığı için caiz değildir ve faiz içerebilir.

2- Sermaye güvencesi sunulmamalıdır. Tanıtım materyallerinde gördüğümüz gibi sermayenin garanti altına alındığı ifadeler mevcuttur. Bu da şirkete girişin haram olduğuna nedendir. Çünkü garanti altına alınmış sermaye, bir tür borçlanma şeklidir ve buna karşılık talep edilen kazanç ise haram olan faizdir.

3- Yatırımın bir kâr oranı üzerine kurulması gereklidir ve bu oran sermaye ile ilgili değil, kâr ile ilgili olmalıdır. Yatırımda, şirketin elde ettiği kârın ne kadarını alacağına ve paydaşların ne kadarını alacağına dair anlaşma yapılmalıdır.

4- Şirketin faiz borçlanmalarından kaçınması veya paralarını faiz hesaplarına yatırmaması gereklidir. Eğer böyle bir işlem yapılırsa, şirketin hisseleri haramla karışmış olur. İslam Fıkıh Konseyleri tarafından karışık hisselerin haram olduğuna dair bir karar alınmıştır. Daha fazla bilgi için (112445) nolu sorunun cevabına bakınız. ‎

Şirketin faiz borç alıp almadığını veya faiz hesaplarına para yatırıp yatırmadığını öğrenmek için yıllık mali raporuna başvurabilirsiniz. Tüm bunlar, ciddi bir şirketin ve yıllık bir raporunun olduğu durumda geçerlidir. Ancak bu şirketin resmî web sitesinde bu tür bilgilere yer verilmemiştir!

Herhangi bir şirkete yatırım yapmayı düşünen herkese, geçmiş yılların mali raporunu talep etmelerini öneririz. Bu, birçok ülkenin zorunlu kıldığı bir durumdur. Raporun açık ve şeffaf olması gereklidir. Bu rapordan şirketin belirli faaliyetlere yatırım yaptığı iddialarının gerçekliği, faiz bonolarına yatırım yapılıp yapılmadığı veya haram faaliyetlere yönelik yatırımları açıkça görülebilir.

Eğer bu koşullar yerine gelmiyorsa, şirkete yatırım yapmanız caiz değildir.

İkincisi:

Ağ pazarlama (network marketing) uygulamasının hükmü:

Söz konusu ağ pazarlama sisteminde yer almak, kumar faaliyetlerine dayalı olduğundan haramdır. Bu tür pazarlama sistemlerinde, pazarlamacının katılmak için ücret ödemesi veya ürün satın alması, hisse senetleri veya diğer yatırımları alması gibi şartlar yer almaktadır. Kumarın tarifi şudur: riski ve kaybı kesin olan ancak kazancı muhtemel her işlemdir.

Elektronik para birimlerine veya madenciliğe dayalı pazarlama da haram kabul edilir. Çünkü insanlar, bu tür pazarlama faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için ücret ödemek zorundadır. Bu ödemeler üyelik ücretleri, ürün bedeli, hisse senedi değeri gibi çeşitli isimler altında talep edilir. Bu ödemeler, kişinin diğer insanları davet etmesiyle daha fazla gelir elde etme umuduyla yapılan ödemelerdir. Bu tür bir faaliyetle kişinin daha fazla gelir elde etme ihtimali olsa da elde edememe ihtimali de vardır. Bu durum, kumarın gerçek mahiyetini yansıtmaktadır. Ürünler sadece bir tuzak veya yüksek fiyatla satılmakta olup insanlar umut ettikleri pazarlama komisyonları karşılığında yüksek fiyatları kabul edebilirler. Bu komisyonlar kendi başlarına hedef olabilir ve yatırımcının ana amacı olabilir.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi