Cumartesi 10 Zilkade 1445 - 18 Mayıs 2024
Türkçe

Fakir, daha sonra kendisine verilmek üzere zengini kendisinden zekat alması için vekalet verebilir mi?

Soru

 Bana fitresini vermek isteyen bir adama: ”Benim adıma kendinden zekatı almaya seni vekil kıldım” diyebilir miyim?. Zira Korona salgını nedeniyle evden dışarıya çıkamıyoruz.

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Fakir olan kimse, zenginden zekatını kendi lehine alıp istediği zamanda ondan almak üzere yanında bırakması için vekalet verebilir.

Allame İbn Abdurrahman bin Kasim, “Haşiye el Ravd, 3/293 adlı eserinde şöyle dedi: Geçerli olması için fakirin zekat malına gerçekten sahip olması gerekir. Bu da fakirin onu teslim alması gerektirir. Şayet fakir bir kimse malın sahibinden kendi lehine parayı almasına ve o parayla kendisine bir elbise vb. bir şey almasını isterse zekât geçerli olur.

Şeyh İbn Useymin Rahimehullah şöyle dedi: “Zekât verecek olan kimse parayla ayni bir şeyler alıp para yerine malzeme olarak vermesi caiz değildir. Zira nakit para, fakir için daha faydalıdır. Fakir parayla istediğini alabilir, ancak ayni malzemelere ihtiyacı olmayabilir bu durumda fakir malzemeleri daha düşük fiyata satmak zorunda kalacak ve zarar edecektir.

Ancak bir durumda zekatın fakire ayni olarak verilmesi daha uygun olabilir. Şayet fakir aileye zekat nakit olarak verildiğinde zaruri ihtiyaç olmayan konuda harcayacaklarsa bu durumda aile fertlerine sorulur anne, baba, amca, kardeş vs. kişilere sorulur ve ev halkı ihtiyacına yönelik sorular sorulur. Bunun üzerine ihtiyaç giderilir. Bu durumda bunu yapmak caizdir. Zekât yerinde olur ve geçerli olur. (Mecmu fetava İbn Useymin 18/481)

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi