Perşembe 22 Zilkade 1445 - 30 Mayıs 2024
Türkçe

Hergün yüz defa Sübhanallah demenin fazileti

Soru

Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem: "Sizden biriniz her gün bin sevap kazanmaktan aciz midir?" diye sordu. Yanında oturanlardan biri, "Ya Rasûlullah bir kimse günde bin sevabı nasıl kazanabilir?" demesi üzerine Rasulullah: "Yüz defa sübhanallah derse o kimseye bin sevap yazılır veya bin günahı bağışlanır." Başka bir rivayette “bin sevap yazılır ve bin günahı bağışlanır” bu hadis sahih mi? Bir kimse daha fazla sübhanallah derse daha fazla sevap kazanır mı?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Söz konusu hadis, sahihtir. Musab bin Sad bin Ebu Vakkas’dan rivayet edildiğine göre şöyle dedi: “Bir gün Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem yanında bulunurken Rasulullah şöyle dedi: "Sizden biriniz her gün bin sevap kazanmaktan aciz midir?" diye sordu. Yanında oturanlardan biri, "Ya Rasûlullah bir kimse günde bin sevabı nasıl kazanabilir?" diye sordu. Bunun üzerine Rasulullah: "Yüz defa sübhanallah derse o kimseye bin sevap yazılır veya bin günahı bağışlanır."

İmam Nevevi el Ezkar kitabında şöyle dedi: “İmam Hafız Ebu Abdullah el Hamidi şöyle dedi: Muslim kitabında  ve diğer rivayetlerde “veya bin günah bağışlanır” olarak geçmektedir.

Abdullah bin Ahmed bin Hanbel rivayetinde aynı şekilde “veya…”) geçmektedir.

Tirmizi 3463 nolu hadiste “ve bin günahı bağışlanır” diye geçmektedir. Hasen ve sahihtir.         

El Kari, şöyle dedi: “…çünkü bir sevap, on katıyla hesaplanır. Buda Kur’an’da sevaplar için vadedilen en düşük artırımdır” “veya bin günah bağışlanır” küçük veya büyük günahlardır. Ancak bu Allah’ın dilemesine kalmıştır.

Bunun üzerine her kim yüz defa sübhanallah derse bin sevap alır, her kim bin defa sübhanallah söylerse on bin sevap kazanır. Allah’ın fazlı geniştir.” Mirkatul Mefatih 4/1594

Bu hadise yakın şöyle bir rivayet gelmiştir: Ebu Hureyre Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle dedi: "Kim, "Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâşerîke leh, lehu'l mülkü ve lehu'l hamdü ve hüve alâ külli şey'in kadîr." duasını bir günde yüz kere söylerse, kendisine on köle âzad etmiş gibi sevab verilir, ayrıca lehine yüz sevap yazılır ve yüz günahı da silinir. Bu, ayrıca akşama kadar onu şeytana karşı muhafaza eder. Bundan daha fazlasını okumayan hiçbir kimse, o adamınkinden daha efdal bir amel de getiremez. " [Buhârî 3293, Müslim, 2691

Diğer bir hadiste Ebu Hureyre Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle dedi: "Her kim sabah ve akşam yüz defa Subhanallahi ve bihemdihi derse Bundan daha fazlasını okumayan hiçbir kimse, o adamınkinden daha faziletli bir amel işleyemez.

Daha fazla bilgi için (220345) nolu sorunun cevabına bakınız.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi