Salı 12 Zilhicce 1445 - 18 Haziran 2024
Türkçe

Oruçluyken İşinde Uyanık ve Aktif Olmak İçin Kahveyi Koklamanın Hükmü

Soru

Ramazan gündüzünde işimi yaparken bana enerji vermesi için kahveyi koklamak hakkında şeriatın hükmü nedir? Kahveyi kokladığımda bedenimde zindelik hissediyorum. Aksi takdirde halsizlik, uyuklama ve herhangi bir işi yapamama durumu yaşıyorum.

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Kahve maddesinden/özünden olan bir şeyi koklamak amaçlandığı durumda bu kasten yapıldığı takdirde orucu bozar. Zira bu beyne (kadar) ulaşır ki bu da fıkıhçıların çoğuna göre orucu bozan bir şeydir. Çünkü onun bir miktarının mideye ulaşması yüksek ihtimaldir. Çünkü -soruda geçtiği şekilde olduğu gibi- onunla yemek kuvveti gibi bir kuvvet meydana gelir. Keşşâfu’l-Kınâ’, 2/318’te Buhutî şöyle der: “Yahut burnuyla yağ türü veya bundan başka bir şeyi içine çeker de boğazına ya da beynine ulaşırsa -Kâfî’de: yahut genzine ulaşırsa- orucu bozulur. Nitekim Nebi sallallahu aleyhi ve sellem oruçlu kimsenin istinşakta/içine çekmede aşırı gitmesini yasaklamıştır. Çünkü beyin boşlukludur ve tıpkı vücuttaki karın-mide gibi ona ulaşır da onu besler; böylelikle de oruç bozulur.”

Kastedilen şey kahveden bir miktar şeyi içine çekmeden kahveyi salt koklamak olması durumunda bu, orucu bozmaz. Çünkü koku bir cisim değildir.

İlmî Araştırmalar ve Dâimî Fetvâ Komitesi Fetvâları'nda şöyle geçer:

"Her kim, oruçlu olduğu halde Ramazan'ın gündüzünde ne tür güzel koku (parfüm) kullanırsa kullansın, bununla orucu bozulmaz. Fakat toz halindeki misk gibi, tütsü (buhur) ve toz halindeki güzel kokuyu içine çekmemelidir." (İlmî Araştırmalar ve Dâimî Fetvâ Komitesi Fetvâları, c: 10, s: 271)

Şeyh İbn Useymîn rahimehullah’a Ramazan gündüzünde güzel koku/parfüm kullanımına dair soruldu o da şöyle dedi:

“Ramazan’ın gündüzünde bunu kullanmakta da koklamakta da bir mahzur yoktur. Fakat tütsü (buhur) koklaması câiz değildir. Çünkü tütsünün mideye ulaşan hacmi/cismi vardır ki o da dumandır.” (Fetevâ Ramadân, s: 499)

Allah en iyisini bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi