Salı 19 Zilhicce 1445 - 25 Haziran 2024
Türkçe

Babası ve halası ile konuşmayan, namaz kılmayan ve Allah hakkında kötümser olan kişinin durumu

Soru

Kötü davranışlarından, kadınlarla haram ilişkisinden, ailesine karşı sorumluluğunu yerine getirmediğinden dolayı babasıyla konuşmayan; annesine iyi davranmadıkları için halalarıyla konuşmayan; ancak onlarla karşılaştığında selam verir; namazına Allah kabul etmeyeceğini öne sürerek namaz kılmayan, kendine kötülük yapan bazı kişilerle konuşmayan ve onları affetmeyeceğini söyleyenin durumu nedir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Birincisi: Geniş olmasına rağmen Dünyanın kendisine dar gelen, başından sıkıntıların eksik olmayan, arkadaş ve akrabasıyla ilişkisi bozulan kişi; mutlaka Allah’a dönmesi, kendini sorguya çekmesi ve yaptığı hatalardan dolayı kendine bir çeki düzen vermesi gerekir. Her şeye rağmen kendi nefsini kusurlu görmesi,  kendini günahkar olarak görmesi, tövbe ederek salih amel işlemesi gerekir.

İkincisi: Babaya iyilik etmek ve güzel davranmak tartışılmayacak bir konudur. Baba, ne kadar günahkar olsa bile kesinlikle ondan ilişkiyi kesmek caiz değildir. Zira anne ve babanın hakları çok büyüktür. Onların bir günah işlemeleri veya günahlara israr etmeleri onların haklarını düşürmez. Çünkü yüce Allah, anne ve baba çocuklarına Allah’a ortak koşmasını emretseler dahi güzellikle davranılmasını emretmiştir.  Nitekim yüce Allah şöyle buyurdu: “Eğer, hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortak koşman için seninle uğraşırlarsa, onlara itaat etme. Fakat dünyada onlarla iyi geçin. Bana yönelenlerin yoluna uy. Sonra dönüşünüz ancak banadır. Ben de size yapmakta olduğunuz şeyleri haber vereceğim.” Lokman /15

Üçüncüsü: Aile için sorunlar ve tartışmaların meydana gelmesi, aile fertlerine küsmek ve aileden irtibat kesmeyi gerektirmez. Müslüman kişinin akrabalarıyla ilişkileri geliştirmesi, selam vermesi ve sevgi göstermesi daha evla olup Müslümanın takvasına daha uygundur. Böylece haram olan küskünlükten daha uzak olunur. Zira akrabası kişiye zulmetse dahi küsmemek gerekir. Affetmek, Allah ve Resuluna daha sevimli bir davranıştır. Allah ve resulüne sevimli olanı bırakarak Allah ve resulünün yasakladıklarına ve alıkoyduklarına uymak hüsranlıktır.

Ebu Hureyre Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre şöyle demiştir: “Bir adam Ey Allah’ın Rasulü! Benim akrabalarım var. Ben onlara sıla-i rahm yapıyorum, onlar mukabele etmeyip alakayı kesiyorlar. Ben onlara iyilik yapıyorum, onlar bana kötülük yapıyorlar. Ben onlara yumuşak davranıyorum onlar bana karşı cahillik yapıyorlar!” dedi. Bunun üzerine Efendimiz (sas): “Eğer dediğin gibi isen, sanki onlara sıcak kül yediriyor gibisin. Sen bu şekilde devam ettikçe, onlara karşı Allah’ın yardımı seninle olacaktır.” Muslim/2558

Dördüncüsü: İş arkadaşları konusu ise: şüphesiz hiçbir iş ortamı, sorun ve tartışmalardan uzak kalmaz. Şayet kişi olayları alttan almaz, soğuk kanlı davranmaz ve sabır göstermezse işe gitmek, bir sıkıntı kaynağı ve huzursuzluk sebebi olacaktır.

Şayet kişi sabırlı ve affedici olursa onun sevabını Allah verecek, arkadaşları onları sevecek ve ondan güzel ahlakı öğreneceklerdir. Böylece kişi, insanlar arasında güzel örnek ve salih bir insan misali olacaktır.

Ancak insanlarla sürekli sorun yaşamak, haklı haksız kendisine zulüm ettiklerini hissetmek, onlardan uzaklaşmayı arzulamak, kendine kötülük ettikleri konularda affetmemek, Müslüman kişinin dünya ve ahiret maslahatına uyumaz. Bu durumda yaşamı düzene girmez dini açıdan günah kazanır ve dünyada rahatlık bulmaz.

Beşincisi:

Bu konuda sıkıntıların en büyüğü namazı terk etmek ve Allah hakkında kötümser olmak. Bu iki husus dini tamamen götürür ve her türlü bereketi yok eder ve her türlü meşakkatleri getirir. Nitekim namazı terk etmek, küfürdür ve dinden çıkmaktır. Zira namazı terk etmek, tüm sıkıntıların sebebidir.  Daha detaylı bilgi için (5208) ve (83997) nolu sorunun cevabına bakınız. Allah hakkında kötümser olmak büyük günahlardan olup (174619) nolu sorunun cevabında bu konu açıklanmıştır.

Söz konusu olan şahıs, mutlaka kendini tüm konularda sorguya çekmesi, yanlışlık yaptığı konularda veya bozduğu hususlarda Allah’a tövbe etmesi gerekir. Babasına, halalarına ve arkadaşlarına iyi davranması gerekir. Bundan daha önemlisi namazına riayet etmesi gerekir. Allah’ın onun durumunu düzeltmesi için çokça Allah’a dua etmesi gerekir. Dünya ve ahiret iyiliklerine muvaffak olması için Allah’a yalvarması ve dua etmesi gerekir.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi