Pazar 22 Şaban 1445 - 3 Mart 2024
Türkçe

Nebi Sallallahu Aleyhi Vesellem’in Çoçuk Sayısı

Soru

Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’in kaç tane kızı vardı? Çocukları hangi eşlerden olmuştur?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Nebi Sallallahu aleyhi vesellem’in erkek ve kız çocukları vardı. İlkleri “el Kasım” idi ve Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem “Ebul Kasım” olarak çağırılırdı. El Kasım, küçük yaşta vefat etmiştir. Ancak bineğe binecek yaşta vefat ettiği rivayet edilir. Daha sonra “Zeynep” adında kızı oldu, sonra “Rukiyye”, “Ümmü Kelsum/Gülsüm” ve “Fatima” adında kızları oldu. İbn Abbas Radiyallahu anhu şöyle der: Rukiyye en büyük kızları olup Ümmü Kelsum en küçük kızlarıdır. Daha sonra “Abdullah” doğdu. Bu çocuğun peygamberlikten önce mi doğdu? Yoksa sonrasında mı? Bu konuda ihtilaf vardır. Abdullah’ın “el Tayyib” ve “el Tahir” olduğu konusunda da farklı iki görüş mevcuttur.  Doğrusu bu onun için iki lakap olduğudur. Tüm bu çocuklar Hatice Radiyallahu anha’dan doğmuştur. Daha sonra Maria el Kıbtiyye’den “İbrahim” adında bir çocuk doğdu fakat hicretin sekizinci yılında vefat etti. (Zad el Mead 1/103)

Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’in tüm çocukları eşi ve müminlerin annesi Hatice’den doğdular. Sadece İbrahim Maria el Kıbtıyyeden doğmuştur. Maria, İskenderiye kralı ve Kıbtilerin büyükleri olan el Mukavkis tarafından peygamberimize hediye edilmiştir.

Tercihli görüşe göre Rasulullah’ın yedi çocuğu var üçü erkek dördü kızdır.

1-El Kasım

2-Abdullah

3-İbrahim

4-Zeyneb

5-Rukiyye

6-Ümmu Kelsum

7-Fatima

Tüm çocuklar Rasulullah hayattayken vefat ettiler sadece Fatima kendisinden sonra vefat etmiştir.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi