Pazartesi 11 Zilhicce 1445 - 17 Haziran 2024
Türkçe

Hafızlığa muvaffak olan kimse, Allah dilediği hayra ulaşmış olur mu?

Soru

Seviyesi ne olursa olsun hafızlığa muvaffak olan kimse, Allah’ın vadettiği hayra nail olmuş sayılır mı?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hiçbir dünyalı bir karşılık amaçlamadan sadece Allah rızası için Allah’ın kitabını ezberlemeye muvaffak olan kimse, inşallah Allah’ın murad ettiği hayra ulaşmış olur. Şüphesiz Kur’an, şer’i ilimlerin temelidir. Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle buyurmuştur: “En hayırlınız Kur’an-ı öğrenen ve öğretendir”. (Buhari 527)

Ebu Umeme el Bahili Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre şöyle dedi: Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle dediğini işittim: “Kur’an okuyun şüphesiz O, kıyamet gününde okuyanlara şefaatçı olarak gelir” Muslim/804

Fakat Kur’an-ı ezberleyen kimse, hükümlerine aykırı davrandığında ve adabına riayet etmediğinde Kur’an onun aleyhine şahitlik yapacaktır. Nitekim Ebu Malik el Eş’ari Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle dedi: “Kur’an, ya senin lehihe veya senin aleyhine şahitlik yapacaktır.” Muslim/223

Kur’an ile Allah’a yaklaştığında, vacipleri ve emirleri yerine getirdiğinde, yasaklardan sakındığında, O’nu yücelttiğinde; Kur’an senin lehine şahitlik yapacaktır.

Ancak aksi durumda Kur’an-a saygısızlık yaparsan, hem yüzünden okumayı hemde onunla amel etmeyi bırakırsan, vacipleri yerine getirmezsen bu durumda Kıyamet gününde senin aleyhine şahitlik yapacaktır. (Şeyh İbn Useymin /şerh Riyad salihin s. 30)  

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi