Salı 17 Muharrem 1446 - 23 Temmuz 2024
Türkçe

Kıskançlık/Haset kötü bir davranış olup Allah’ın hiçbir kaderini değiştirmez

Soru

Kıskançlık, anne rahmindekini değiştirir mi? Yani çocuk, erkek doğacakken kıskançlıktan dolayı kız doğabilir mi?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Haset, kıskanılan kişiye verilen nimete buğzetmek ve giderilmesini temenni etmektir. Bu kötü bir davranış olup büyük günahlardandır.

Kıskanç, nimetlerin düşmasıdır. Bu kötülük kıskancın kötü nefsinden olup başka yerden elde ettiği bir davranış değildir. Bilakis nefsin kötülüğünden ve şerrindendir. Sihir ise şeytani ruhlardan yardım alarak farklı kazanımlar elde ederek olur. (Bedai el Fevaid 2/458)

İkincisi:

Haset/Kıskançlık, Allah’ın kaderini hiçbir şekilde değiştirmez. Kaderi ancak dua çevirir. Her kim kıskancın kıskançlığından endişe ederse ondan ve şerrinden ancak dua ve Allah’a tevekkül ederek kendini koruma altına alabilir. 

İbn Useymin Rahimehullah şöyle dedi:

Haset, Yahudilerin ahlakından olup büyük günahlardandır. Allah’ın kaderini değiştirmez. Haset, kıskanç için bir üzüntü kıskanılan için bir yükseliştir. Özellikle kıskanç ona haksızlık yaparsa Allah zalimden intikamını alır. (Fetava nurun ela derb 2/24)

Haset, Allah’ın kaderini geri çevirmez. Her kim bu konuda endişe ederse duaya yönelmesi gerekir. Zira kaderi geri çeviren sadece duadır.

Üçüncüsü:

Kıskanılan kişi, kıskancıncın şerrinden şu on hususla bertaraf olur.

Birincisi: Onun şerrinden Allah’a sığınmak

İkincisi: Tüm emir ve yasaklarda Allah’ın takvasını takınmak. Her kim Allah’tan sakınırsa Allah onu korur ve başkasına bırakmaz.

Üçüncüsü: Karşı tarafın düşmanlığına sabretmek, şikayet etmemek, konuyu gündeme almamak. Sabır ve Allah’a tevekkül gibi etkili husus yoktur.

Dördüncüsü: Allah’a tevekkkül etmek, zira kim Allah’a tevekkül ederse O ona yeterdir. Tevekkül, kulun gücü yetmediği zorluklara karşı en büyük destektir.

Beşincisi: Kalbini ve düşüncesini kıskanç ile ilgili meşgul etmemesi, bu kişiyi önemsememesi. Zira bu yöntem, karşı tarafın şerrine karşı çok güçlü bir silahtır.

Altıncısı: Allah’a yönelmek ve ihlaslı olmak.

Yedincisi: Allah’a tövbe etmek ve kıskançlığa neden olan günahları bırakmak.

Sekizincisi: Sadaka vermek ve imkan dahilinde iyilik yapmak. Nitekim sadaka ve iyilikler belayı defeder, göz değmesi ve kıskancın şerrinden koruma sağlar.

Dokuzuncusu: Nefse en zor gelen hususdur. Bu ancak Allah’ın muvaffak ettiği kişiler yapabilir. Kıskançlık yapan kimseye iyilik yapmak. Kıskançllık ve eziyeti arttıkça ona iyilikle karşılık verilir, nasihat edilir.

Onuncusu: Tüm hususları içine alan bir husustur. Olan biten herşey, her şeyi yaratan Allah’ın elinde olduğuna dair tevhid inancına sahip olmak. Tüm önlemler ancak Allah’ın isteğiyle gerçekleşir. Allah’ın izni olmadan hiçbir önlem ve sebep fayda veya zarar vermez. (Bedai el Fevaid 2/469-463)

Daha detaylı bilgi için (105471 ) nolu soruların cevaplarına bakınız.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi