Perşembe 12 Muharrem 1446 - 18 Temmuz 2024
Türkçe

Gusülde uzuvları ardarda yıkamanın hükmü

Soru

Adetten sonra yıkandım fakat gusül esnasında burnuma su vermeden kendimi kuruladım. Daha sonra normal abdestimi aldım. Aldığım abdest, gusüldeki eksikliğin yerine geçer mi? Abdestin geçerliliği için dişlerin üzerinde biriken beyaz tabakayı gidermek vacip mi?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Birincisi:

İlim ehlinin tercihli görüşüne göre ağza ve buruna su vermek, abdest ve guslün vaciplerindendir. Bu konu (88066) nolu sorunun cevabında açıklanmıştır.

İkincisi:

Cenabet veya adet sonu nedeniyle yıkanan kadın veya cenabetten yıkanan erkeğin guslü, abdestin yerine geçer.

Cubeyr bin Mutim Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’in yanında gusül zikredildiği zaman Rasulullah şöyle derdi: “Ben ise başıma üç defa su dökerim” (Muslim 327)

Beyhaki Rahimehullah kitabında şöyle başlık atmıştır: “Abdestin gusle dahil olduğuna dair delil konusu” (1/63)

Şeyh İbn Useymin Rahimehullah şöyle dedi:

“Cenabetten yıkanacak kimsenin gusül yapması abdest almasının yerine geçer. (Fetava ala derb 20/120)

Üçüncüsü:

Alimler, gusülde uzuvları ardarda yıkama hükmünde farklı görüş bildirmiştir:

El Mevsua el Fıkhiyye 11/110’da şöyle geçmektedir. “Fıkıh alimlerine göre gusülde sıralama ve ardarda yapmak vacip değildir.

Elleys şöyle dedi: Uzuvları ardarda yıkamak vaciptir.

Alimlerin cumhuruna göre: Gusül ile birlikte abdest alınırsa uzuvların yıkanmasında sıralama vacip değildir.

Bu nedenle gusül esnasında şayet bir uzvun yıkanması bırakılır bir müddet sonra geri kalanı yıkanırsa guslü geçerlidir. Şayet bir kimse abdest uzuvları hariç tüm vücudunu yıkar ve daha sonra abdest alırsa geçerlidir.

Bunun üzerine Şafii şöyle demiştir: Gusülde abdest veya ağza ve buruna su vermeyi bırakırsa mekruh olur. Guslü tekrarlamadan uzun bir ara verilse bile bunları yerine getirmek mustehaptır. Hanefi ve Hanbeli mezhebine göre ağza ve buruna su vermek gusülde vacip olduğu için onları yerine getirmek gerekir.  (el Mevsua el Fıkhiye 11/100-101)

Şeyh İbn Useymin’e şöyle soruldu:

“Kadın vacip olan gusülden sonra tırnaklarında oje gördüğünde guslü terkrar yapması gerekir mi?

Cevap: Mezhebe göre gerekli değil, çünkü uzuvları ardarda yıkamak şart değildir. Ama bizim gördüğümüz kadarıyla şarttır. Abdestte şart olan gusülde neden olmasın?! Bu nedenle guslü tekrar yapması gerekir. (Semerat el tedvin s. 21)

Ardarda yapmanın vacip olduğunu söyleyen mezhebe göre bile olsa guslünüz geçerlidir. Çünkü yaptığınız gusül ile buruna sur vermeniz arasında kısa bir süre var. Söz konusu sürenin kısalığı, ardarda olmasına aykırı değildir.

Dördüncüsü:

Dişlerin üzerinde biriken beyazlık, diş temizliğine gerekli önem verilmediği için oluşur. Bunu gidermek için misvak ve diş macununu kullanmanızı tavsiye ederiz.

Daimi Fetva Kurulu’na şöyle soruldu:

Abdest alırken veya gusül yaparken diş arasından biriken yemek kalıntıları çıkaramadığımız zaman abdest veya gusül geçerli olur mu?

Cevap: Abdest ve gusül geçerlidir. Fakat bunları gidermek daha iyidir. (Daimi Fetva Kurulu 5/234)

Bunun üzerine abdestiniz geçerli olup diş temizliğine riayet etmeniz gerekir.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi