Cumartesi 7 Muharrem 1446 - 13 Temmuz 2024
Türkçe

Gençlerin öne sürdükleri evlilik engelleri gerçekten evlilik için mazeret görülebilir mi?

Soru

Sayın hocam benim bir problemim var, bu konuda bir çözüm bulamadım ve bu konuda sizin tavsiyeleriniz öğrenmek istiyorum; Evlilik için mehirin pahalı olması ve maddi durumum zayıf olduğundan dolayı evlenemiyorum, 35 yaşındayım. Allah’a şükürler olsun ki harama düşmüyoruz, ancak geçtiğimiz dönem çok zor bir dönemdir. Şayet bir çözüm bulamazsam bende diğer gençler gibi – Allah korusun- zinaya düşebilirim. Hatırlatmak isterim ki benim yaşadığım ülke helala engeller ve harama da teşvik yapılmaktadır, yani İslam bankacılığı da yasaktır. Biz altı kardeşiz en büyükleri benim ve hepimiz bekârız, en küçüğümüz 26 yaşındadır. Evlilik için bir evimiz yok, ve yeni bir evde inşa edemiyoruz. Biz küçüklüğümüzden beri ailemizle kalıyoruz, ömür boyu evlenmesek dahi ailemizden ayrılamıyoruz, bankalardan da para çekmek istemiyoruz, peygamberimiz şöyle demiştir: “Gençlere hayırla vasiyette bulunun onlar ümmetin direkleridir” bizler ev edinmek ve evlenmek için bankadan para çekmemize fetva var mıdır?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Birincisi:

Soru soran kardeşimiz Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem’in gücü yeten gençlere evliliği tavsiye ettiğini biliyor, bununla birlikte şeriat gücü yetmeyeni de ihmal etmeyerek; takvaya sahip olmak ve haramlardan korunmak için Kur’an’da iffetli olmayı, sünnet’te de oruç tutmayı tavsiye etmiştir. Gücü yetene evlilik, gücü yetmeyene de oruç tavsiyesi bulunan konu şu hadis-I şerifte geçmektedir:

Abdullah bin mesud Radiyallahu anhuşöyle dedi: bizler Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem ile beraber gençler idik ancak evlenecek durumumuz yoktu Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem bize şöyle dedi: “Ey gençler topluluğu! İçinizden evlenmeye gücü yeten evlensin. Zirâ evlenmek gözleri (haramdan) daha çok korur ve zinâdan daha çok muhafaza eder. Gücü yetmeyen kimse ise oruç tutsun. Çünkü orucun şehveti kıran  bir özelliği vardır.”[1]

Evliliğe gücü yetmeyene iffeti tavsiye eden deliller ise şöyledir: “Evlenmeye güçleri yetmeyenler de, Allah kendilerini lütfuyla zengin edinceye kadar iffetlerini korusunlar. Sahip olduğunuz kölelerden “mükâtebe” yapmak isteyenlere gelince, eğer onlarda bir hayır görürseniz onlarla mükâtebe yapın. Allah’ın size verdiği maldan onlara verin. Dünya hayatının geçici menfaatlerini elde etmek için iffetli olmak isteyen cariyelerinizi fuhşa zorlamayın. Kim onları buna zorlarsa bilinmelidir ki hiç şüphesiz onların zorlanmasından sonra Allah (onları) çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir.”[2]

Şankiti Rahimehullah şöyle demiştir: ayette emredilen iffet şu ayetlerde açıklanmıştır.[3] “Mü’min erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Bu davranış onlar için daha nezihtir. Şüphe yok ki, Allah onların yaptıklarından hakkıyla haberdardır.”[4]

“Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o, son derece çirkin bir iştir ve çok kötü bir yoldur.”[5]

Müslüman olan kimse ya gücü yeten olur o zaman evlilik ona vacip olur. Veya evlilik masraflarına güç yetmez o zaman yüce Allah ona evlilik hususunu kolaylaştırıncaya kadar oruç ile iffetini korur ve gözünü sakındırır ve fitnelerden uzaklaşır.

İkincisi:

Soru metninde geçen birkaç hususla alakalı dikkatinizi çekmek istiyoruz

1- Evlilik için gerekli paraya sahip olmayan kişi daha fazla çaba sarf ederek gerekli parayı elde edebilir, ayrıca evlilik için borca da girebilir. Şüphesiz yüce Allah, iffetini korumak amacıyla borç alarak evlilik yapana kefil olmuştur. 

2- Birçok zamanlarda evlilik için engel olarak gösterilen engeller aslına insanın ya kendisi koyduğu engellerdir veya ailesi ve çevresinin oluşturduğu engellerdir. Bu engellerden bazıları şöyledir:

a- Bir kişi elindeki parayla başka ülkeden veya başka kabileden dört kadınla evlenecek durumda olur, ancak kendi memleketinden evlenmeye şartlandığı için evlenemez. Bu durumda kişi şer’i bir vacibi yerine getirmediği için günahkâr olur. Bilakis Müslüman adam iffetini yok edecek imanını zayıflatacak bu engelleri aşması gerekir, Allah’ın mubah kıldığı kadınlarla evlensin nitekim Allah hayrı ve bereketi şahsın kendi memleketin kızları ile sınırlandırmamıştır.

b- Öne sürülen engellerden biride: evlilik isteğinde bulunan gençler-soru soran dahil- evlendiklerinde mutlaka kendi aileleriyle oturmalarıdır. Hatta bu şartı hiç evlenmemeye pahasına olsa bile bu konuda şartlanmışlar. Lütfen akıllı insanlar bir baksın bu gençler için bir mazeret olabilir mi?! Bu konuyu savunanlara birsorsak siz şayet bir zina ve fahişelik yapmak isterseniz ailenizin oturduğu evde mi yaparsınız yoksa bu ev dışında mı ? Tabi ki cevap bellidir. Bakınız nasıl insan zinayı aile evin dışında yapmak ister ama aile evi dışından evlilik yapmaz!! Tabi ki sizi tenzih ederiz ancak bir konuya dikkat çekmek istedik ve insanın bulunduğu zıtlığın görülmesini arzu ettik. Sakın duygularını aklın ve dinin üzerine ağır bastırma, ayrıca –Allah korusun- zinaya düştüğün zaman, rabbine karşı geldiğinde ve cezayı hak ettiğinde ailenin sana bir faydası olmayacaktır. Bu konuyu tekrar gözden geçirin ve kesinlikle bunu evliliğe bir engel olarak görmeyiniz.

c- Gençlerin öne sürdükleri engellerden biride: kiralık bir evde ikamet ederek evlenmesi mümkün iken evliliği bir ev sahibi oluncaya dek erteler! Bu şartın hangi şeriatta olduğunu biz bilmiyoruz?! Bir Müslüman kiralık evde evliliği gerçekleştirebildiği halde nasıl olurda güzü kulağı ve diğer uzuvları harama düşmesine razı olabilir? Bu genç evliliği erteler ve hatta kurtulması mümkün olmayan bir takım masiyetlere düşer. Şüphesiz bu geçersiz ve bozuk bir mazerettir. Akıllı bir Müslümanın bunu evliliğin ertenmesine bir mazeret olarak sunamaz. Aynı şekilde “eğitimini tamamlayıncaya kadar”, “memur oluncaya kadar” veya “maaşı şu kadara yükselinceye kadar” gibi mazeretlerde geçersizdir. İnsanın kendi kendine koyduğu engellerdir veya aşabildiği halde razı olduğu engellerdir.

Üçüncüsü:

Soruda geçen hadisi sahih hadis kitaplarında bulamadık, hatta zayıf ve mevzu hadislerde de bulamadık, ancak manasına yakın bir hadis var o da şöyledir. “Yaşlılara hayırla vasiyette bulunun ve gençlere de merhamet edin” ancak bu hadis mevzudur.[6]

Dördüncüsü:

Bankalardan faizli borç almak haramdır, ev almak veya evlenmek için faizli borç almak şeri bir mazeret değildir. Bu konu daha detaylı bir şekilde  (21914) ,( 26811 ) soruların cevaplarına bakabilirsiniz.  

En doğrusunu bilen Allah’tır.


[1]Buhari4779, Muslim 1400

[2] Nur /33

[3] Advaul beyan 5/532

[4] Nur/30

[5] İsra /32

[6] Tezkiretulmevduat li fetenni 205- silsiletul ehadis el daife ve mevdua elbani 5424

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi