Cuma 15 Zilhicce 1445 - 21 Haziran 2024
Türkçe

Ders kitaplarını özetliyor ve öğrencilere satıyor, fakat fotokopi yapılmasını kabul etmiyor

Soru

Fakültemizin dışında bir hoca, ders kitaplarımızı özetliyor ve bunları öğrencilere satmaktadır. Fakat çalışmanın izinsiz çoğaltılmasını engelliyor ve herkesin mutlaka kendisinde satın almasını istiyor. Bazı öğrenciler bunu satın almaya güçleri yok, birkaç öğrenci toplanarak bir nüsha alıp daha sonra kendi aralarında çoğaltmaları haksızlık olur mu? Kişi, satın aldığı şeyde tasarruf hakkına sahip değil mi?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Bu konu, patent ve telif hakkı konusuna girer. Şüphesiz telif hakkı, şer’i bir hak olup riayet etmemek caiz değildir. Zira telif hakkı, hizmetlerin sürekliliği sağlar ve başkaların çalışmalarıyla ve çabalarıyla kazanç elde etmeyi engellemektedir. Ayrıca sözleşme ve şartlara uyulması vaciptir. Yüce Allah şöyle dedi: “Ey iman edenler! Anlaşmalarınıza sadık kalın!” (Maide/1)

Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle buyurdu: “Müslümanlar kendi aralarında ki şartlara bağlı kalırlar” (Ebu davud 3594, Elbani)

Şayet müellif veya yayıncı, bir eseri satmak veya şahsi kullanım amacıyla çoğaltılmasını yasaklamışsa bu şarta sadık kalmak gerekir. Zira şahsi kullanım müellife zarar verip bir çok öğrencinin satın almamasına neden olur.

Öğrencilerin bir kitabı alıp çoğaltmaksızın ortak olarak kullanmalarında bir sakınca yoktur.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi