Pazartesi 18 Zilhicce 1445 - 24 Haziran 2024
Türkçe

Yemin Kefaretinde Orucu Ardarda Tutmak Şart Değil

Soru

Yemin kefaretinde tutulan orucun ardarda olması vacip mi?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Yemin kefaretinde tutulan orucun ardarda olması vacip değildir. Şayet farklı zamanlarda tutarsa geçerlidir. Yüce Allah şöyle buyurdu: “Allah, boş bulunarak ettiğiniz yeminlerle sizi sorumlu tutmaz. Ama bile bile yaptığınız yeminlerle sizi sorumlu tutar. Bu durumda yeminin keffareti, ailenize yedirdiğinizin orta hâllisinden on yoksulu doyurmak, yahut onları giydirmek ya da bir köle azat etmektir. Kim (bu imkânı) bulamazsa, onun keffareti üç gün oruç tutmaktır. İşte yemin ettiğiniz vakit yeminlerinizin keffareti budur. Yeminlerinizi tutun. Allah, size âyetlerini işte böyle açıklıyor ki şükredesiniz.” (Maide/89)

İbn Hazm şöyle dedi: İsterse üç günü farklı günlerde tutabilir. İmam Malik ve Şafii bu görüştedir. Çünkü yüce Allah bu günlerin ardarda veya farklı tutulacağı konusunda bir sınırlama getirmemiştir. Toplamda üç gün tutulması yeterlidir.  (el Muhalla 6/345)

Daimi Fetva Kurulunda şöyle geçmektedir:

Faziletli olan, yemin kefaretinin orucu peşpeşe olmasıdır. Fakat ardarda olmazsa sakıncası yoktur. (22/23)

El İnsaf 42/11, el Muğni 15/10, el Mudavvenne 1/280)

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi