Cuma 8 Zilhicce 1445 - 14 Haziran 2024
Türkçe

Haccın tekrarı

Soru

İsteyen ve kendisine zor gelmeyen kimse için her yıl hac yapmak güzel midir? Yoksa her üç senede veya iki senede bir hac yapması mı daha fazîletlidir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

"Allah Teâlâ haccı, mükellef ve gücü yeten kimseye ömürde bir defa olmak üzere farz kılmıştır. Birden fazla yapılan hac, nâfile ve Allah Teâlâ'ya yakınlaşma vesilesidir. Nâfile hac, belirli bir sayı ile sâbit olmamıştır (sınırlandırılmamıştır). Haccın tekrarı, dînen mükellef olan kimsenin malî durumuna, sağlıklı olmasına, çevresindeki akraba ve fakirlerin duruma, ümmetin farklı umumi menfaatine malı ve canı ile katkıda bulunmasına ve hac veya başka bir amaç için yapacağı olan yolculuk veyahut da mukimlik halinde ümmete faydalı olmasına bağlıdır.Herkes kendi içinde bulunduğu şartlara bakarak kendisi için en yararlı olanı öne almalıdır." (İlmî Araştırmalar ve Dâimî Fetvâ Komitesi; 11/14)

Bir kimsenin gücü ve imkânı varsa, haccın üzerinden beş yılı geçirmesin (beş yıl hiç hac yapmadan geçirmesin).

Nitekim Peygamber –sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur:

إِنَّ اللّهُ تَعَالَى يَقُولُ: إِنَّ عَبْدًا أصْحَحْتُ لَهُ جِسْمَهُ، وَوَسَعْتُ عَلَيْهِ فِى مَعِيشَتِهِ، تَمْضِى عَلَيْهِ خَمْسَةُ أعْوَامٍ لاَ يَفِدُ إلَيَّ لَمَحْرُومٌ. [رواه أبو يعلى وابن حبان والبيهقي صححه الألباني في السلسلة الصحيحة ]

"Allah Teâlâ buyuruyor ki: Şüphesiz kulun cismine (bedenine) sıhhat verdim, rızkına bolluk verdim,üzerinden beş yıl geçti (ömrünü beş yıl uzattım). Buna rağmen o (haccı edâ etmek amacıyla) beni (hac amacıyla evimi/Kâbe'yi) ziyâret etmeyerek hayırdan mahrum oldu." (Ebu Ya'lâ, İbn-i Hibbân ve Beyhakî rivâyet etmişler, Elbânî de 'Silsiletu'l-Ehâdîsi's-Sahiha', hadis no: 1662'de hadisin sahih olduğunu belirtmiştir.)

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi