Perşembe 7 Zilhicce 1445 - 13 Haziran 2024
Türkçe

Zekat almaya hakkı olmayan kimseye zekat vermek

Soru

Zekat almaya hakkı olmayan kimseye zekat vermek caiz mi? 

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Zekatı veren kimse, mutlaka ihtiyaç sahibini ve zekatı hak eden kişilerini araştırmak ve bulmakla yükümlüdür. Bu konuda gevşek davranmak veya umursamamak caiz değildir. Zekatın verileceği kategoriler (46209 ) nolu sorunun cevabında açıklanmıştır.

Zekatı hak etmeyen kimselere verilen zekat geçersiz olup tekrar verilmesi gerekir.

Şeyh İbn Useymin Rahimehullah şöyle dedi: Gerekli araştırma yapıldıktan sonra ağır basan düşünceye göre vardığı kanaate göre verirse geçerli olur. (Şerhul Kafi) 

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi