Domingo 10 Dhu Al-Hijjah 1445 - 16 Junho 2024
Portuguese

Bir kadın bir erkeğe tutuldu-bağlandı ve kendisine evlenme teklifinde bulunması için onu bekliyor

Pergunta

Boşanmış bir kadın, istemiş olduğu erkek dışında evlenmeyi düşünmüyor, ondan başka kimseyle evlenmek istemiyor. Zira bu kadın o erkeği senelerden beri sessizce seviyor. Kadın, bu erkeğe evlenmek istediğini söyledi; erkek de onunla evlenmek için onun kendisine münasip olduğunu açıkça ifade etti. Fakat erkeğin özel bir probleminden dolayı kadınla evlenmek için teklifte bulunamıyor. Ama bu ikisi bir şey üzerine birbirlerine bir vaadde de bulunmadılar. Kadın da erkeğin kendisini istemeye imkanı oluşuncaya kadar onu beklemeye karar verdi. Bu caiz midir? Kadın, şüphesiz ki bununla beraber erkekle de konuşmuyor, aralarında da hayırdan başka herhangi bir şey yok, erkek de onun ailesinden/akrabalarından biri. Buna rağmen bir sebepten dolayı kadına bir günah var mıdır?

Texto da resposta

Todos os louvores são para Allah.

Erkeğe tutulan/bağlanan kadının, kendisine talip olmaya erkeğin imkanının oluşması için erkeği beklemesi, kadın kendi nefsinin fitnesinden emin olduğu veya evlilik hususunda yıllarının geçip gitmeyeceğinden emin olduğu takdirde, caizdir. Kadının erkekle mesajlaşması, onunla konuşması helal değildir. Zira o erkek, kadın için yabancı hükmündedir. Her ne kadar biz bu kadına böyle bir durumu tavsiye etmesek de hatta Allah Teala’dan yardım istemesini ve o erkekten daha hayırlı birini ona müyesser kılması için O’na dua etmesi görüşünde olsak da kendisi insanların en hayırlısı olarak yalnızca o erkeği görüyor, kendisine ondan başka hiç kimseyi uygun görmüyor. Oysa gerçeği bu olmayabilir. Kadına düşen -özellikle de boşanmış kadına- nefsini iffetini koruma hususunda acele hareket etmesidir, kalbini ve hayatını bir bilinmeze bağlamaksızın kendisini isteyen ahlakı ve dini güzel olan bir erkekten razı olmasıdır. Aksi takdirde belki de evlilik hususundaki fırsatını kaçırıyor, seneleri geçip gidiyor. Erkeğin kendisini istemek için imkanı da belki olmayacaktır. Hatta belki de erkek uygun bir fırsat oluştuğunda erkek, kadından vazgeçecektir; kadının da yılları evliliği beklemekle geçmiş olacaktır.

En doğrusunu Allah bilir.

A Fonte: Islam Q&A