Kamis 12 Muharrom 1446 - 18 Juli 2024
Indonesian

405158

14-04-2023

Apakah Dibolehkan Mengeluarkan Zakat Fitrah Dari Beras Dan Makarona Seharga Satu Sha’ Gandum?

14-04-2023

369612

11-04-2023

Apa Hukum Mengeluarkan Zakat Fitrah Dari Kentang Jika Dia Termasuk Makanan Pokok Dalam Suatu Negara

11-04-2023

368879

09-04-2023

Hukum Mengeluarkan Zakat Fitrah Beras Yang Telah Dimasak

09-04-2023

337622

08-05-2021

Kalau Dia Tidak Memiliki Zakat Fitrah Untuk Seluruh Keluarganya, Maka Siapa Yang Mengeluarkannya?

08-05-2021

312556

06-05-2021

Hukum Saling Bertukar Zakat Fitrah Diantara Tetangga Yang Fakir, Karena Pemerintah Mewajibkan Harga Zakat Berlipat Ganda

06-05-2021

339075

19-11-2020

Apakah Dibolehkan Bagi Orang Fakir Mewakilkan Kepada Pihak Muzakki Untuk Menerima Zakat Darinya ?

19-11-2020

313916

18-05-2020

Hukumnya Memberikan Zakat Fitrah Kepada Mantan Istri Yang Telah Diceraikan dan Anaknya Ikut Ibunya; Karena Keduanya Termasuk Fakir dan Tidak Ada Yang Memberi Nafkah Kepada Mereka

18-05-2020

312346

17-05-2020

Hukum Membayar Zakat Fitrah Dengan Sayuran

17-05-2020

311809

16-05-2020

Orang Tuanya Tidak Membayarkan Zakat Fitrah Untuknya Selama Beberapa Tahun, Apakah Ia Membayarkan Zakat Dirinya Sendiri dan Apakah Boleh Diberikan Kepada Satu Orang Miskin Saja ?

16-05-2020

275376

30-05-2019

Mengeluarkan Zakat Fitrah Dengan Daging Ketika Penduduk Suatu Negara Tercukupi Dengan Gandum

30-05-2019

260415

07-06-2018

Apakah Dibolehkan Bagi Organisasi Mengeluarkan Zakat Fitrah Sebelum Menerima Dana Dari Para Muzakki ?

07-06-2018

251162

21-06-2017

Apakah Wanita Yang Dicerai Membayar Zakat Fitrah Untuk Dirinya Dan Anaknya Dari Ayahnya?

21-06-2017

75307

01-01-2017

Zakat Harta Anak Kecil Dan Orang Gila

01-01-2017

34519

20-12-2016

Mengeluarkan Zakat Untuk Para Pekerja

20-12-2016

81132

04-07-2016

Apakah Zakat Fitrah Diwajibkan Kepada Orang Yang Berbuka Di Bulan Ramadan Karena Ada Uzur?

04-07-2016