Salı 10 Zilkade 1444 - 30 Mayıs 2023
Türkçe

Duhâ (kuşluk) namazını iş (mesai) vaktinde edâ etmek câiz midir?

Soru

 

Duhâ namazını resmî iş (mesai) vaktinde edâ etmem câiz midir?
Bilindiği üzere işyerinde Duhâ namazını edâ etmek, işlerin aksamasına veya gecikmesine sebep olmamaktadır.

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

"Duhâ namazı sünnettir ve bu namazda fazîlet vardır.Eğer memur isen ve Duhâ namazını kılman, görevli olduğun işe bir etkisi yoksa (aksamasına sebep olmuyorsa), bu namazı kılmanda bir sakınca yoktur.Fakat Duhâ namazını kılman işini etkiliyorsa, bu takdirde işyerinde bu namazı kılman câiz değildir. Çünkü bu davranış, görevini yerine getirmekten alıkoymaktadır."

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi