Cuma 13 Muharrem 1446 - 19 Temmuz 2024
Türkçe

Aile ve akraba tarafından haksızlığa uğrayan kimsenin onlarla ilişki sınırı

Soru

Aile ve akraba tarafından haksızlığa uğrayan kimsenin onlarla ilişkisini sadece selam alıp vermekle sınırlandırması, haram olan aile bağları koparmak anlamına gelir mi?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Kişinin kardeşleriyle akrabalık ilişkisini devam ettirmesi şer’i olarak üzerine durulmuş bir husustur. Kur’an ve sünnete akrabaya iyilik yapılması emredilmiş ve ilişkinin kesilmesi haram olduğu açıklanmıştır. Şüphesiz akrabalık ilişkisi, imkan dahilinde onları arayıp sormakla gerçekleşir. Aile ve akraba fertleri sizi ihmal etseler de akrabalık ilişkisini devam ettirmeniz gerekir.

Ebu Hureyre Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre bir adam :

— Yâ Resûlallah! Benim akrabalarım var! Ben onlara sıla yapıyorum; onlar benimle alâkayı kesiyorlar! Ben onlara iyilik ediyorum; onlar bana kötülük! Ben onlara yumuşak davranıyorum; onlar bana karşı cahillik ediyorlar! Demiş. Bunun üzerine :

“Eğer dediğin gibi isen, sanki onlara sıcak kül yediriyor gibisin! Sen bu minval üzere devam eitikçe Allah tarafından onlara karşı seninle daima bir yardımcı bulunacaktır!”  buyurmuşlar. (Muslim 2558)

Şayet onlara karışmanız nefreti artırıyor rahatsızlık ve eziyet oluşuyorsa konuşma ve ziyareti azaltarak sadece selamla sınırlandırabilirsiniz. Selam alıp vermek yasaklanan ilişki kesme hususunu ortadan kaldırır.

Ebû Eyyûb El-Ensâri Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre Resûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle dedi: “Bir müslümana kardeşini üç geceden fazla terk etmesi helâl değildir. Birbirlerine karşı gelirler; o yüz çevirir; bu da yüz çevirir. Bunların hayırlısı, baştan selâm verendir.”

Ebu Bekir el Esrem, Ahmed bin Hanbel’e şöyle sormuş: Şayet küsen bir kişi diğerine sadece selam verip konuşmazsa yeterli mi? Cevap: küsmeden önceki duruma bakılır. Şayet kendisinden ilgi gösterip konuşması biliniyorsa onu küsmekten çıkarmaz. Onu haram olan küsmekten ancak yüzçevirmeden yönelerek selam vermekle olur. (el Temhid 6/127)

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi