Cumartesi 16 Zilhicce 1445 - 22 Haziran 2024
Türkçe

Büyük kız evleninceye kadar küçük kızı evlendirmemek

Soru

Baba, büyük kızı evleninceye kadar küçük kızını evlilikten engellemesi gerekir mi?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Küçük kızı istendiği takdirde, ilk önce büyük kızın evlendirilmesi bahanesiyle babanın küçük kızını evlilikten engellemesi caiz değildir. Bu uygulama cahil halkın adetlerinden olup şeriatta aslı yoktur. İnsanlar bunun büyük kıza zararı olacağını zannederler. Şayet bu doğru olsaydı, aksi durumda da küçük kıza zararı olduğu kabul edilmesi gerekir. Oysa zarar, başkar bir zararla bertaraf edilmez. (el Munteka min Fetava şeyh Salih el Fevzan 3/152)

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi