Pazartesi 10 Rebiül-Evvel 1445 - 25 Eylül 2023
Türkçe

Kocasını kızdırıp boşamasını istemek ve bunu sağlamak

Soru

Kocamı çok ciddi bir şekilde kızdırdım ve beni boşamasına zorladım. Kapıyı kapattım ve beni boşamadıkça dışarı çıkmıyacaksın dedim. Bunun üzerine kızarak beni boşadı. Beni boşama niyetinde değildi. Ben de bunu yaptığıma pişman oldum. Boşanma gerçekleşti mi?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Birincisi:

Kızgınlık esnasında boşanmalar; kızgınlığın türü ve derecesine göre bazı boşanmalar alimlerin ittifakıyla gerçekleşmez, bazıları ise ittifaklarıyla gerçekleşir, bazı boşanmalar ise ihtilaflıdır. Bu konu (22034 ) nolu sorunun cevabında açıklanmıştır.

Sonuç olarak insanı his ve bilinç dışına çıkaran kızgınlıkla birlikte olan boşanma gerçeklemez.

Ayrıca insanın sakin olduğu ve seçme imkanına sahip olduğu durumda boşanmayacak durumda olup aşırı kızgınlık nedeniyle yapılan boşanma geçerli sayılmaz. Alimlerden bir gurup bu görüştedir.

 Bunun üzerine kocanız aşırı kızgınlık nedeniyle boşandığı için boşanma gerçekleşmemiştir.

İkincisi:

Geçimsizlik veya kötü muamale gibi durumlar dışında kadın, kocasından kendisini boşamasını istemesi caiz değildir. Nitekim Sevben Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle dedi: “Hangi kadın, (ciddi) bir gerekçe yokken kocasına boşanma talebinde bulunursa bilsin ki cennetin kokusu kendisine haramdır.” (Ebu Davud 2226, Tirmizi 1187, İbn Mace 2055)

Şayet bu davranışı stres ve kızgınlıktan dolayı yapmışsa tövbe ve istiğfar etmesi ve bir daha böyle bir şeyi tekrarlamaması gerekir.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi