Salı 18 Rebiül-Evvel 1445 - 3 Ekim 2023
Türkçe

Cenabetli bir kimsenin ezan okuması için mescide girmesi

Soru

Bir kişi sabah ezanı için mescide girer ve ezan okur, ancak ezandan sonra cenabetli olduğunu hatırlar, eve gider ve yıkandıktan sonra tekrar gelir. Bu durumda ezanın hükmü nedir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Ezan için taharet, mustehap olup vacip değildir. Bu konuda şöyle bir hadis rivayet edilmiştir: “Sadece abdestli kimse ezan okusun” (Tirmizi/147). Bu hadis, merfu olarak rivayet edilmiştir. Başka bir rivayette Ebu Hureyre’den mevkuf olarak rivayet edilmiştir. Her iki rivayette zayıftır. (Temem el Minne s. 154)

İbn Kudame Rahimehullah şöyle dedi: “Müezzinin hem küçük abdest hem de cenabetten temizlenmesi mustehaptır.” (el Muğni 1/248) yukarıdaki hadisi, delil olarak sunmuştur.

Daimi Fetva Kurulu’na şöyle soruldu:

Abdestsiz ezan okumak caiz mi? Cenabetli kişinin ezan okumasının hükmü nedir?

Cevap: Küçük veya büyük abdesti olmayan kimsenin ezanı geçerlidir. Ancak her iki hadesten temiz olarak ezan okumak daha faziletlidir. (6/67)

Cenabetli bir kimse mescide giremez. Şayet ezan veya başka bir amaç için girmesi gerekirse abdest alarak girebilir.

Bununla birlikte şayet müezzin cenabetli olduğunu unutarak mescide girerse, unutma mazereti nedeniyle bir sakıncası yoktur. Yüce Allah şöyle dedi: “Ey Rabbimiz! Unuttuğumuzda veya hata yaptığımızda bizi sorumlu tutma” Muslim/126 rivayetinde Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’den rivayet edildiğine göre yüce Allah bu duaya karşı: “Kabul ettim” demiştir. Yani yüce Allah unutan veya hata yapanı affeder.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi