Cumartesi 7 Muharrem 1446 - 13 Temmuz 2024
Türkçe

Mısır'dan Cidde'ye geldikten sonra Medine'ye giden ve Zulhuleyfe'den ihrama giren kimse

96758

Yayınlama tarihi : 18-10-2011

Gösterimler : 8091

Soru

Ben, mikat yerini ihramsız geçtikten sonra Cidde'de üç gün kalan, ardından da Cidde'den ihrama giren bazı hacıların yapmış oldukları şeyler hakkındaki bir soruyu okudum.
Siz, bu davranışın câiz olmadığını açıklamışsınız.Fakat benim ve âilemin başına böyle bir olay geldi.Ben ve âilem, geçen yıl umre yapmaya gittik. Fakat annem ve babam, Cuma namazını Mescid-i Haram'da kılabilmemiz için önce Medine'yi ziyâret etmeyi, ardından da Mekke'ye gitmeyi istediler. (Sanırım âilem/anne ve babam, Cuma namazını Mescid-i Haram'da kılmanın, Mescid-i Nebevî'de kılmaktan daha fazîletli olduğuna inanıyorlardı).
Nitekim öyle yaptık, uçağa bindik ve mikat yerini ihrama girmeden ihramsız geçtik. Ardından Cidde'de bir gece konakladıktan sonra Medine'ye gittik ve orada da iki gece konakladık.
Mekke'ye gitmek istediğimiz zaman ben, ihramımı Medine'de kaldığımız otelden giydim.Aynı şekilde bizimle beraber olan bayanlar da ihramlarını giydiler.Babam ve erkek kardeşlerim ise,Medine halkının mikat yeri olan Zulhuleyfe'den ihrama girdiler.Daha sonra Mekke'ye gittik ve umreyi edâ ettik.
Bizim bu yaptıklarımız, hac niyetiyle Mekke'ye gelen ve mikat yerini ihramsız olarak geçen kimselerin yaptıkları hataya benzer bir hata mıdır?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Birincisi:

Yaptıklarınızdan dolayı size bir şey yoktur.Çünkü siz, Cidde'ye yaptığınız yolculukla umreye niyet etmemiştiniz.Bu sebeple mikat yerine uğradığınızda oradan ihrama girmeniz gerekmez. Siz, umreye, ancak Medine'den yolculuğa çıktığınız zaman niyet ettiniz. Bundan dolayı Medine halkının mikat yeri olan Zulhuleyfe'den ihrama girmeniz gerekir.

"Önce Cidde'ye geldiği halde ihrama girmeyip Mescid-i Nebevî'yi ziyâret etmek için Medine-i Münevvere'ye giden, daha sonra da Medine halkının mikat yerinden ihrama giren kimsenin, bu hareketi doğru mudur?"

Diye sorulmuş, bunun üzerine o şöyle cevap vermiştir:

"Bunda bir sakınca yoktur.Yani bir insan,önce Medine'ye gitmek amacıyla ülkesinden gelmiş ve Cidde havaalanına indikten sonra Cidde'den Medine-i Münevvere'ye gitmiş, ardından da Medine halkının mikat yerinden ihrama girerek Medine'den dönmüşse, bunda bir sakınca yoktur." (Muhammed b. Salih el-Useymîn; "Açık Kapı Görüşmesi"; 21/121).

Yine değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn'e -Allah ona rahmet etsin-:

"Mikat yeri Yelemlem olduğu halde hacca gelen, fakat mikat yerinden ihrama girmeden Cidde'ye uğrayan, oradan da ziyâret için Medine'ye giden, daha sonra da Zulhuleyfe'den ihrama giren kimseye bir şey gerekir mi?"

Diye sorulmuş, bunun üzerine o şöyle cevap vermiştir:

"Eğer bu kimsenin kastı (niyeti), işin temelinde Medine'ye gitmek, daha sonra da Zulhuleyfe'den ihrama girmek ise, kendisine bir şey gerekmez." ("Mecmû'u Fetâvâ İbn-i Useymîn"; c: 21, s: 345).

İkincisi:

Mescid-i Haram'da kılınan namaz, Mescid-i Nebevî'de kılınan namazdan daha fazîletlidir.

Nitekim Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur:

صَلاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ. [متفق عليه]

"Benim bu mescidimde kılınan bir namaz, -Mescid-i Haram hariç- diğer mescidlerde kılınan bin namazdan daha fazîletlidir." (Buhârî; hadis no:1190. Müslim; hadis no: 1394).

Bu hüküm, hem Cuma namazını, hem de diğer namazları kapsar.

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi