Salı 10 Muharrem 1446 - 16 Temmuz 2024
Türkçe

Abdest sırasında yıkamak için ayağını yukarı kaldıramayan hâmile kadın

90218

Yayınlama tarihi : 23-04-2011

Gösterimler : 35783

Soru

Ben, üçüncü ayında olan bir hâmile bayanım. Özel doktorum, abdest alırken ayağımı yıkamak için lavaboya kaldırmamamı öğütledi. Çünkü banyoda abdest alırken ayağımı lavaboya kaldırmam benim için gerçekten çok tehlikeli bir durum arz ediyor. Fakat ben dışarıda çalıştığımdan dolayı ayaklarımı yıkamak için lavaboya kaldırmaktan başka bir yol da bulamıyorum.
Benim sorum şöyledir:
Ben, geçici bir süreye kadar, Allah'ın izniyle çocuğumu doğuruncaya kadar abdest alırken ayaklarımın sadece ön kısmının üzerini mesh edersem, bu bana haram mıdır?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Ayakları yıkamak, abdestin farzlarından birisidir. Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in ashâbının -Allah onlardan râzı olsun- görüş birliği ile bu olmadan abdest geçerli olmaz.

Nitekim bu konunun açıklaması (69761) nolu sorunun cevabında geçmişti.

İçerisinde bulunduğunuz zorluğu şu iki şeyle savuşturmanız mümkündür:

Birincisi:

Ayağınızı kaldırmaksızın üzerine bir bardakla veya elinizle veyahut da başka bir şeyle su dökebilirsiniz. Su ayağınızın her tarafına ulaşırsa, farz olan yıkama gerçekleşmiş olur. Böylelikle abdest geçerli olur.Ayakları yıkarken onları elle ovalamak şart değildir.

İmam Nevevî -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

"Bizim mezhebimize göre; boy abdestinde ve abdestte azaları ovalamak sünnettir, farz değildir. Bir kimse, eğer azanın üzerine bol su döker de elleriyle onu ovalamazsa veya çok olan bir suya dalarsa, bu, abdesti ve boy abdesti için yeterli olur.Bütün âlimler böyle demişlerdir. Fakat Mâlik ve el-Müzenî, boy abdesti ve namaz abdestinin geçerli olabilmesi için elle ovalamayı şart koşmuşlardır." ("el-Mecmû'"; c: 2, s: 214)

İkincisi:

Evde abdest alıp ayaklarınızı yıkadıktan sonra çorap giyebilirsiniz.Bundan sonra abdest almak istediğiniz zaman, mukim olduğunuz sürece 24 saat, yolcu olduğunuz zaman da 72 saat boyunca çoraplarınızın üzerini mesh etmeniz sizin için yeterlidir.

Mestlerin üzerini meshin şartlarını öğrenmek için (9640) ve (8186) nolu soruların cevaplarına bakabilirsiniz.

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi