Pazar 18 Zilkade 1445 - 26 Mayıs 2024
Türkçe

Şaban ayının orta gecesine özel bir ibadet yoktur

Soru

Bir kitapta Şaban ayının orta gecesini oruçla geçirmek bidat olduğunu okudum, başka bir kaynakta; Şaban ayının orta gecesini oruçla geçirmek

Mustehap olduğunu okudurm. Bu konuda kesin hüküm nedir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

"Şaban ayının orta gecesi (Beraat gecesi) hakkında sahih hiçbir hadis sabit olmamıştır. Bu gece hakkında gelen hadislerin en sahihi bile mevzû (uydurma) ve çok zayıf hadislerdir. Cehaletin yaygın olduğu şehirlerde bu gecede kaderin ve ecelin yazıldığına dair bir takım rivayetler meşhur olmuştur. Ancak bunların kaynağı yoktur. Bunun üzerine bu geceyi ihya etmek, gündüzünü oruçla geçirmek ve özel bir ibadet yapmak meşru değildir. Bir takım cahillerin uygulamalarıda islam dini için bir kanıt oluşturmaz. En iyi bilen Allahtır.

Şeyh İbn Cibrin şöyle dedi: (özel bir çaba sarfetmeksizin) senenin diğer gecelerine kalktığı gibi bu gecede de kalkmak isterse bunda sakınca yoktur. Aynı şekilde her (hicri) ayda olduğu gibi 13,14 ve 15. Günlerini oruçla geçirirken Şaban ayının 15. Gününü oruçla geçirirse bunda da sakınca yoktur. Veya her haftanın Pazartesi ve Perşembe günleri tutarken Şaban ayının ortası böyle bir güne denk gelirse bunda da sakınca yoktur. Ancak bu günün diğer günlerden daha faziletli olduğuna itikat etmemek gerekir.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: Şeyh Muhammed Salih El Muneccid